Verkoop Legerdiek in Goes vertraagd

Leden van biljartvereniging De Legerdiek willen het gelijknamige gebouw aan de Westwal in Goes kopen. De verkoop van het pand gaat echter minder makkelijk dan gedacht. 

Dat heeft secretaris Leo Peeters gezegd in een brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes.

De vereniging heeft eerder een aanbod gedaan in december, schrijft hij. "Maar tot nu toe hebben we nog geen antwoord ontvangen", aldus Peeters. Het bericht leidde tot wat commotie in de raadscommissie van donderdag.

Een aantal raadsleden stelde vragen over de brief. Wiert Omta van de PvdA noemde het 'een genereus aanbod van de gebruikers' en vroeg of het om een reëel bod gaat. Stan Meulblok van de Partij voor Goes vond dat een antwoord veel te lang op zich liet wachten.

Overeenstemming

Wethouder André van der Reest was het hiermee niet eens, zei dat de briefschrijver zelf na december op vakantie was gegaan en het laatste gesprek over de eerste mail pas eind februari heeft plaatsgevonden.

In dat gesprek heeft Van der Reest gewezen op de volgorde, in overeenstemming met een besluit van de raad. "Eerst moeten de gebruikers van de seniorensoos worden geherhuisvest, daarna moet de verkoopprocedure worden opgestart", legde de wethouder tot ongenoegen van de aanwezige Peeters uit.

In behandeling

Met alle andere gebruikers van de seniorensoos aan de Westwal is daarover overeenstemming. De biljarters hebben zelf ook een voorstel gedaan voor een alternatieve locatie. "Dat hebben we momenteel in behandeling", aldus Van der Reest.

Van een voorkeursrecht voor biljartvereniging is bij de verkoop van De Legerdiek geen sprake, zei hij ook. De vereniging is wel toegevoegd aan het lijstje belangstellenden dat het gebouw aan de Westwal wil kopen. Het onderwerp wordt binnenkort behandeld in een raadscommissie, omdat enkele raadsleden niet tevreden waren over de antwoorden van Van der Reest.

Bezuinigingen

De gemeente verkoopt De Legerdiek in verband met de bezuinigingen, die vorig jaar november zijn vastgesteld. Vanaf 2018 bespaart ze 30.000 euro per jaar.

Lees meer over:
Tip de redactie