Geen nieuwe bezuinigingen in Reimerswaal

Het financieel perspectief van de gemeente Reimerswaal laat voor de jaren 2018 tot en met 2021 overschotten zien. “Daar ben ik blij mee, maar we blijven voorzichtig, omdat we met veel onzekerheden te maken hebben”, vertelt wethouder financiën Hans de Kunder. Hij doelt dan bijvoorbeeld op de kosten voor de zorg.

In het financieel perspectief raamt Reimerswaal overschotten van 384.000 euro (2018), 258.000 euro (2019), 245.000 euro (2020) en 13.000 euro (2021). “We hebben jaren achter ons met tekorten”, zegt De Kunder. “Die zijn er nu niet, maar we hebben ook geen gigantisch overschot.”

De wethouder blijft voorzichtig over de financiële toekomst, omdat het voor veel posten nog onzeker is hoeveel geld de gemeente eraan kwijt is. Het gaat dan vooral om taken uit het sociaal domein, zoals (jeugd)zorg en Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Ondanks de onzekerheid zijn door de sluitende meerjarenraming geen nieuwe bezuinigingen nodig.

Wel moet Reimerswaal nog 100.000 euro van de lopende bezuinigingen realiseren. Hoe de gemeente dit geld bij elkaar krijgt, staat nog niet vast, maar Reimerswaal wil onder meer geld besparen door voorzieningen te centraliseren. Het college van burgemeester en wethouders presenteert de komende tijd voorstellen aan de gemeenteraad voor de bezuinigingen.

Arbeidsmigranten

Een financiële tegenvaller voor Reimerswaal – en vele andere gemeenten – is de afschaffing van de precariorechten op kabels en leidingen. Gemeenten mogen geen kabelbelasting meer heffen. Voor Reimerswaal betekent dit tonnen minder aan inkomsten per jaar.

Om nieuwe inkomsten te realiseren willen b&w buitenlandse mensen die tijdelijk in Reimerswaal werken en wonen toeristenbelasting laten betalen.

Wanneer arbeidsmigranten niet zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) krijgt een gemeente voor deze mensen geen uitkering van het Rijk, want deze uitkering is gebaseerd op het aantal inwoners. Daarnaast betalen arbeidsmigranten die niet geregistreerd zijn ook geen gemeentelijke belastingen.

“Maar deze mensen maken wel gebruik van de gemeentelijke voorzieningen”, vertelt wethouder Izak Vogelaar. Daarom vindt het college het redelijk deze arbeidsmigranten toeristenbelasting – 65 cent per persoon per nacht – te laten betalen.

Als de gemeenteraad hiermee akkoord gaat wordt de toeristenbelasting voor arbeidsmigranten per 1 januari 2018 ingevoerd. Het college verwacht dat dit Reimerswaal jaarlijks 100.000 euro oplevert.

Tip de redactie