Borsele vraagt inwonerspanel online naar mening

Inwoners van de gemeente Borsele, die ouder zijn dan achttien jaar, kunnen zich opgeven voor een online panel. 

De gemeente wil daarmee ongeveer vier keer per jaar vragen naar hun mening.

Zij krijgen vragen over bepaalde onderwerpen en thema’s. De gemeente gebruikt de antwoorden en meningen om het beleid en dienstverlening beter af te stemmen op de behoeften.

Het gaat om zaken zoals de kwaliteit van de dienstverlening, plannen in de leefomgeving en het ontwikkelen en evalueren van beleid.

Anoniem

Deelname aan de onderzoeken is vrijwillig en anoniem. De eerste onderwerpen waarover Borsele vragen stelt zijn de openingstijden van het gemeentehuis.

Adressen

Op 3000 willekeurige adressen in de gemeente is een brief bezorgd. Deze mensen worden uitgenodigd deel te nemen aan het panel. Verder kan iedereen zich aanmelden voor de onderzoeken. De gemeente publiceert de resultaten op de website.

Tip de redactie