De provincie Zeeland wil Rijkswaterstaat een vergunning verlenen voor het opspuiten van de Roggenplaat in de Oosterschelde. 

Het extra zand is volgens de provincie nodig om de Roggenplaat, het leefgebied van vogels en zeehonden, langer te behouden.

"Het opspuiten heeft geen negatieve gevolgen voor de natuur, maar is juist positief voor de natuurwaarden van het gebied", laat de provincie dinsdag weten. De Roggenplaat wordt door de zogenaamde zandhonger steeds kleiner. Door de aanleg van de Stormvloedkering zijn de getijdenstromen in de Oosterschelde afgenomen. 

Ze zijn niet meer sterk genoeg om de platen, die tijdens stormen zijn afgekalfd, weer op te bouwen met zand en slib uit de geulen. "Dit is een bedreiging voor de natuur, recreatiemogelijkheden en waterveiligheid."

Zeehonden

Door het opspuiten van zand op de Roggenplaat blijft de zandplaat behouden. "Zo kunnen zeehonden hier op blijven rusten en vogels hun voedsel zoeken. Overheden en natuurorganisaties hebben samengewerkt om het natuurherstelproject mogelijk te maken."

Vrijdag begint de inspraakprocedure voor de zandsuppletie. Op basis van de reacties kan het plan nog veranderen.

Naast het extra zand dat nodig is voor het behoud van de zandplaat wil Rijkwaterstaat nog extra zand opspuiten als compensatiemaatregel voor de bestorte vooroevers bij Burghsluis, Schelphoek en Zierikzee. Hier is nog geen besluit over genomen.