Inwoners Borsele dragen toekomstplannen aan voor projectatlas

De gemeente Borsele maakt een nieuwe lijst van projecten die nu niet realiseerbaar zijn, maar in de toekomst wellicht wel. In de nieuwe projectatlas komen nog uit te voeren bouwplannen op de plank. Zodra omstandigheden veranderen en een plan wel uitvoerbaar wordt, zal er opnieuw naar worden gekeken.

Op dit moment wordt uit de huidige projectenatlas Borsele het AMAC-terrein bij ‘s-Heerenhoek aangepakt.

Borsele heeft al jaren een projectenatlas, de opvolger van de Borsatlas. Die is in 2003 samengesteld uit de gedachte hoe de gemeente eruit zal zien en welke plannen in het gebied passen. 

De huidige projectenatlas dateert uit 2006 en is volgens wethouder Schenk aan vernieuwing toe. Dit evaluatiemoment toont dat vele plannen uit de atlas gerealiseerd zijn, zoals de vernieuwing van het dorpshart van Kwadendamme en Ovezande en het herstel van het strandje in Baarland.

"Bijvoorbeeld de dorpsvilla’s voor Heinkenszand zijn niet van de grond gekomen, maar na tien jaar is tweederde van de plannen gerealiseerd", stelt wethouder Ruimtelijke Ordening Ad Schenk (CDA).

Sloebos

"Zo was het aanpakken van het AMAC-terrein tot vorig jaar niet te betalen." Doordat de gemeente een fonds kon aanspreken en de provincie Zeeland geld beschikbaar stelt, ligt er nu een plan om voor de asbestsanering een terp aan te leggen met vervuilde grond, afgedekt met een meter schone grond. Op de terp komen bomen en struiken te staan.

Wethouder Schenk is zich er zeer van bewust dat omstandigheden kunnen veranderen en de realisatie van plannen mogelijk maken. Het idee voor bijvoorbeeld de aanleg van een Sloebos leek oorspronkelijk weinig kans van slagen te hebben. Tot de Westerscheldetunnel. Met de compensatie die de gemeente hiervoor kreeg is de aanleg begonnen.

"Nu is honderddertig hectare van de tweehonderd gerealiseerd. En bijvoorbeeld door de ontwikkelingen in de zorg dat mensen meer thuis zorg krijgen in plaats van in een woonzorgcentrum, kon het masterplan voor Ovezande gerealiseerd worden."

Waterberging

Voor de toekomst kunnen ontwikkelingen, zoals op het gebied van duurzaamheid, kansen scheppen voor de atlas, denkt Schenk.

"Het krekenplan voor ‘s-Heerenhoek is nog niet gerealiseerd en gaat waarschijnlijk mee in de nieuwe versie van de projectenatlas. Misschien kunnen we dat koppelen aan de behoefte voor meer waterberging."

Om burgers te betrekken bij het verzamelen van plannen voor de atlas heeft de gemeente een burgerpanel van elf personen ingesteld dat betrokken is bij het hele proces voor de nieuwe atlas. Ook komt er een openbare inspiratieavond waarop iedereen kan meepraten over het document. "We gaan geen ideeën voorleggen, maar mensen moeten zelf met plannen komen."

Na de zomer bekijkt het college van burgemeester en wethouders welke plannen realiseerbaar zijn en presenteert deze voorzet aan de gemeenteraad.

Lees meer over:
Tip de redactie