Netbeheerder Tennet neemt compenserende maatregelen, zodat Borselse inwoners en ondernemers niet alleen nadeel ondervinden van de aanleg van de ondergrondse 150 kV-verbinding voor elektriciteit. 

"Het gaat bijvoorbeeld om de realisatie van een wandelpad of bankje bij Ellewoutsdijk en een bijdrage aan de biodiversiteit", licht de Borselse wethouder Ad Schenk toe.

Ook heeft Tennet volgens Schenk beloofd het groen op het verbindingstracé – van Ellewoutsdijk via Heinkenszand naar Goes – te verbeteren.

Nadat Borsele geconfronteerd werd met de aanleg van de nieuwe 380 kV-verbinding kwam daar vorig jaar de aankondiging van de 150 kV-verbinding bij, schetst Schenk. "Het gaat wel om ondergrondse aanleg, maar dit was een heel vervelend bericht", aldus de wethouder.

Nodig

In september legde een groep Tennet-medewerkers de Borselse gemeenteraad uit waarom zij de aanleg nodig achtten. "Ze vertelden dat de lijn van Zeeuws-Vlaanderen naar Goes niet meer goed genoeg is. Er moet onderhoud gepleegd worden, maar de noodvoorziening, die door de Westerschelde loopt, was kapot."

Om continuïteit in de elektriciteitsvoorziening te kunnen garanderen, is naast een noodvoorziening nog een derde voorziening noodzakelijk volgens Tennet.

Omdat de gemeenteraad na deze presentatie nog niet warm liep voor het project, volgde in november een gesprek van de directie van Tennet met wethouder Schenk en de burgemeester van Borsele. "Tennet gaf ruiterlijk toe dat ze ons overvallen heeft met dit plan."

Maatregelen

De gemeente vroeg Tennet nut en noodzaak voor de aanleg te bewijzen en de eigenaren en gebruikers van de percelen waarlangs de verbinding onder de grond komt te liggen te compenseren en goed op de hoogte te houden van het proces tot aanleg. Het gaat volgens de wethouder om tientallen grondeigenaren en -gebruikers.

"Ook vroegen we Tennet compenserende maatregelen te nemen, zodat we niet alleen nadeel ondervinden van de aanleg." Tennet heeft nut en noodzaak inmiddels bewezen en een goed proces en compensatie toegezegd, aldus Schenk. "Daarmee zijn de verhoudingen versteld."

Maatregelen

Als alles volgens plan verloopt, begint de aanleg van de nieuwe 150kV-verbinding in juli volgend jaar. Tennet voert de compenserende maatregelen, zoals de versterking van de biodiversiteit en het groen, tegelijkertijd uit.