Vanaf maandag 15 mei tot zaterdag 1 juli zijn er werkzaamheden aan de A. Fokkerstraat en omgeving in Goes.

Dit project is een onderdeel van het programma Goes Beter Bereikbaar. 

Aan de zuidzijde van de straat laat de gemeente Goes een dubbelzijdig fietspad aanleggen. Hierdoor kunnen fietsers richting het centrum van Goes straks in een rechte lijn doorfietsen, zonder dat ze hoeven over te steken.

Dit werk wordt uitgevoerd vanaf de autoweg. Hiervoor worden steeds wegvakken afgezet waardoor het verkeer op een stuk van de weg gebruik moet maken van één rijbaan voor het verkeer de stad in en uit. Tijdens de spitsuren zijn wel beiden rijbanen open.

Inloopbijeenkomst

Daarnaast worden de A. Fokkerstraat, Verrijn Stuartweg en A. Plesmanweg opnieuw geasfalteerd. Ook worden de fietsoversteken rondom het Nansenplein aangepast. De aansluiting op de N259/A58 vanaf de Nansenbaan en de aansluiting op de N259/A58 vanaf de A. Fokkerstraat worden een aantal nachten afgesloten.

Dit kan hinder veroorzaken voor de omgeving, laat de gemeente Goes weten.

Om de bedrijven in het hele Poelgebied van de werkzaamheden op de hoogte te stellen is er een inloopbijeenkomst op woensdag 10 mei van 16.00 tot 17.30 uur in het stadskantoor in Goes. Inwoners kunnen hier van 19.00 tot 20.30 uur de werkzaamheden bekijken.