De gemeente Reimerswaal doet mee aan het vierjaarlijkse onderzoek van ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland naar de Staat van Zeeland. 

Driehonderd willekeurig gekozen inwoners van de kernen in Reimerswaal krijgen hiervoor een oproep tot deelname in de bus.

Het onderzoek brengt aspecten van het wonen en werken in Zeeland, zoals veiligheid, mobiliteit en cultuur- en zorgvoorzieningen, in beeld. In januari verschijnt het rapport met de onderzoeksresultaten.

In 2013 is het laatste onderzoek naar de Staat van Zeeland uitgekomen. Het planbureau voert hiervoor een uitgebreid bevolkingsonderzoek uit.

Meningen

Naast allerlei demografische gegevens bevat het onderzoek de meningen van Zeeuwen over het wonen en leven in de provincie. Voor het onderzoek worden de voorzieningen van de kernen in de provincie in beeld gebracht, en ook informatie over bijvoorbeeld economische ontwikkelingen en leefbaarheid.

De gegevens worden ook uitgesplitst naar gemeente, waardoor de gemeenten het onderzoek kunnen gebruiken voor het maken van beleid.

Rapport

De gemeente Reimerswaal verwacht het uiteindelijke rapport van de Staat van Zeeland 2017 in januari 2018.