De gemeente Borsele houdt woensdag 10 mei een informatieavond over de inrichting van het AMAC-terrein. 

De avond vindt plaats van 19.30 uur tot 21.00 uur in de Jeugdhoeve in ‘s-Heerenhoek. Het ontwerp voor de groeninrichting ligt dan ter inzage.

De gemeente beantwoordt vragen over het ontwerp, maar ook over de asbestsanering. Over dat laatste onderwerp is ophef ontstaan.

Er zijn plannen om een terp aan te leggen met vervuilde grond, afgedekt met één meter schone grond. Het is een volgens de wet toegestane en bovendien vaker gebruikte methode, maar onder meer de dorpsraad in ‘s-Heerenhoek maakt zich zorgen.

Sanering

"Wij menen dat het niet gewenst is dat er met asbest vervuilde grond opgeslagen gaat worden op publiek terrein, ook als deze grond met een schone laag is afgedekt", heeft de raad in een brief aan het college van burgemeester en wethouders geschreven. De inwoners van ‘s-Heerenhoek willen dat de gemeente voor een 'echte' sanering kiest. "Dan kunnen volwassenen en kinderen nu en in de toekomst zonder recreëren op dit terrein." 

De terp moet zo'n 100 meter lang worden en in totaal 2,5 meter hoog. Er komen bomen en struikgewas op te staan.