Nu de financiering van de Kindertelefoon, het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en Sensoor verandert, vreest het CDA in Reimerswaal voor het voortbestaan van deze hulpinstanties.

De partij vraagt het college van burgemeester en wethouders of zij een overeenkomst wil opstellen voor behoud van deze voorzieningen voor de inwoners van Reimerswaal.

"We maken ons grote zorgen over het voortbestaan van de Kindertelefoon, het AKJ en Sensoor", stelt fractievoorzitter Carla Hoogerland van CDA Reimerswaal in schriftelijke vragen aan het college.

De Kindertelefoon kunnen jongens en meisjes anoniem bellen met vragen en problemen. Het AKJ is de organisatie van vertrouwenspersonen voor kinderen en ouders in de jeugdzorg en bij Sensoor (Luisterend Oor) kunnen volwassenen met problemen terecht voor een luisterend oor.

Financiële problemen

De drie organisaties vrezen volgens Hoogerland in financiële problemen te komen nu ze met 388 gemeenten in Nederland moeten onderhandelen over de betaling voor hun diensten. "De Kindertelefoon heeft de noodklok geluid over het voortbestaan."

In het verleden betaalde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de organisaties namens alle gemeenten in één keer. In 2016 besloot de VNG vanaf 2018 een andere aanpak te hanteren voor de financiering van de collectieve activiteiten.

Budget

"Voor het CDA Reimerswaal staat voorop dat er voor kinderen die anoniem hun verhaal kwijt willen altijd een luisterend oor moet zijn", schrijft Hoogerland. "Daarom vragen we b&w of ze voor 1 juni een overeenkomst sluiten met de Kindertelefoon."

De partij wil van het college weten of zij haar mening deelt dat het belangrijk is dat de Kindertelefoon, het AKJ en Sensoor bereikbaar blijven voor de inwoners van Reimerswaal.

Overeenkomst

"Kan het college voor juni, de datum waarop de organisaties zekerheid moeten hebben over hun continuïteit, een overeenkomst sluiten met de Kindertelefoon, AKJ en Sensoor? Wanneer verwacht het college de gemeenteraad te informeren over het beschikbaar stellen van budget voor deze organisaties?"