Het kabinet wil 25 miljoen euro bijdragen aan de zes projecten die donderdag door de provincie zijn ingediend en bedoeld zijn om de economische structuur van Zeeland te versterken. 

Dat heeft de provincie donderdag bekend gemaakt.

Onder anderen gedeputeerde Jo-Annes de Bat was naar Den Haag afgereisd om de plannen te overhandigen aan secretaris generaal van het ministerie van Economische Zaken Maarten Camps, die minister Henk Kamp verving.

Het geld uit Den Haag dat in de Zeeuwse economie wordt geïnvesteerd kan met bijdragen van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere overheden oplopen tot zo'n 60 miljoen euro.

Projecten 

De projecten waarvoor het geld bestemd is zijn smart delta resources, dat zich richt op CO2-emissie, een joint research centre (een laboratorium voor oplossingen in deltagebieden), wind op zee en een demonstratiecentrum voor getijdenenergie.

Bovendien zijn er bedragen beschikbaar voor innovaties in het MKB en zogenoemde aanjaaggelden. "Het is mooi om te zien dat Zeeuwse ondernemers, kennisinstellingen en overheden intensief hebben samengewerkt om te komen tot een breed investeringsprogramma", liet minister Kamp schriftelijk weten.

Rapport

De plannen en bijdragen komen voort uit het rapport van de commissie Balkenende genaamd 'Zeeland in stroomversnelling'.