Zodra in het voorjaar de zon gaat schijnen en de temperatuur stijgt, gaan de bijen vliegen. Bijen en andere nectarminnende insecten zijn essentieel voor onze voedselvoorziening. 

Maar ze kunnen wel wat hulp gebruiken, vooral in de vorm van voldoende bloeiende planten, struiken en bomen. In mei wordt een actieplan gepresenteerd om de Zeeuwse bijenstand te versterken.

Door allerlei oorzaken wordt het voortbestaan van bijen en andere nectarminnende insecten sterk bedreigd. Over de mogelijk zeer schadelijke werking van sommige bestrijdingsmiddelen voor bijen en andere insecten is al veel geschreven. Maar een ander belangrijk knelpunt is het tekort aan nectar en stuifmeel en dan met name in het vroege voorjaar en het najaar. Een extra aanbod aan planten die stuifmeel en nectar kunnen leveren is dan zeer welkom.

Krokussen bijvoorbeeld, leveren veel stuifmeel en worden in het voorjaar zeer goed bevlogen door bijen. Soms zie je meerdere bijen tegelijkertijd op een bloem. Ook wilgenkatjes en fruitbloesems zijn in die periode zeer geliefd.

Bloemen

Bijen vliegen vanaf het vroege voorjaar van bloem tot bloem op zoek naar voedsel. Daarbij nemen ze telkens wat stuifmeel op het lichaam met zich mee, waardoor ze ook fruitbloesems en bloemen van eetbare groenten bestuiven.

Na bestuiving groeien de bloemen uit tot vruchten en zaden van onze gewassen. Bij mooi weer bezoeken bijen wel 1.500 bloemen per dag. Dit maakt ze essentieel voor de landbouw en voor de botanische biodiversiteit.

Imkeren

"Veel mensen willen imkeren om de bij te redden", zegt voorzitter Henk van der Scheer van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging, afdeling Noord- en Zuid-Beveland. "Dat is prachtig, maar je kunt de bij beter helpen met veel bloemen in je tuin. Dat levert allemaal voedsel op. Daarom is het zo jammer dat tegenwoordig veel tuinen met stenen en grind worden ingericht."

Het beste zou zijn als bij landbouwpercelen en boomgaarden groenstroken met veel bloemen worden aangelegd, zegt Van der Scheer. Bijen moeten gedurende het hele seizoen voldoende voedsel kunnen vinden. Gemeenten en het waterschap kunnen bijen helpen met een goed en doordacht maaibeleid, zodat niet alle bloeiende bloemen in één keer worden weggemaaid uit bermen. Ook het planten van geschikte bloemen, zoals krokussen, zou aandacht moeten krijgen van gemeenten, stelt van der Scheer.

Niet alleen honingbijen zijn belangrijk voor de bestuiving. Ook hommels en solitaire bijen zijn nuttig. "Daarom is het belangrijk dat er veel van die ‘bijenhotels’ zijn voor solitaire bijen en ook andere nestelplaatsen, waar solitaire bijen en hommels zich kunnen voortplanten. Vooral dicht bij land- en tuinbouwgewassen die het moeten hebben van bestuiving is dat van belang, want wilde bijen vliegen minder ver dan honingbijen."

Actieplan

Begin mei organiseert het platform 'Bij-vriendelijk Zeeland'A een symposium bij ’s-Gravenpolder. In dat platform werken Zeeuwse imkers, Poldernatuur Zeeland, de landbouworganisatie ZLTO, waterschap Scheldestromen en de Stichting Landschapsbeheer Zeeland samen. Het doel is om een actieplan te presenteren.

Daarin moet worden aangegeven hoe er voldoende bloemen gedurende het hele seizoen beschikbaar kunnen komen, zodat de Zeeuwse bijenstand kan worden versterkt.