De Ringbrug in Goes krijgt een extra rijstrook. 

Deze is nodig, omdat het anders binnen nu en enkele jaren te druk wordt met verkeer op de Ringbaan West.

Oorzaak is de ontwikkeling van de Westerschans waar RWS partner in wonen een appartementencomplex en woningen wil realiseren en een vestiging van de Albert Heijn komt.

Er zijn nu al regelmatig opstoppingen bij de brug, zeker als deze open staat.

Kruispunten

Naast een extra rijstrook – er komen er vier in plaats van drie – op de Ringbrug komen er extra opstelstroken op de kruispunten. "Hiermee versterken we de capaciteit van de kruisingen en zijn deze voor langere tijd toereikend", schrijven burgemeester en wethouders in het raadsvoorstel.

Westhavendijk

Het Goese college stelt voor om de extra rijstrook dit najaar aan te leggen, de periode waarin de kruising sowieso al zou worden heringericht en de Westhavendijk naar het zuiden wordt verlegd in verband met de geplande ontwikkeling. Voor de extra rijstrook op de brug heeft de gemeente 275.000 euro beschikbaar.

De aanpassingen aan de oostzijde vinden op een later moment plaats.