Zingen voor Israël is het thema van een koor- en samenzangavond op woensdag 19 april in het Calvijn College in Goes. 

Deze muzikale avond sluit de voorjaarstentoonstelling van Christenen voor Israël in de school af.

De tentoonstelling, De Grote Terugkeer genaamd, behandelt de geschiedenis en actualiteit van de terugkeer van het Joodse volk naar het Beloofde Land. De expositie speelde een rol in de lessen godsdienst en geschiedenis.

Tijdens de koor- en samenzangavond treden twee koren op die wortels hebben in het Calvijn College, omdat veel leden leerling of oud-leerling zijn. Het zijn Jong Mannenkoor Salomo uit Nieuwdorp, onder leiding van Peter Wildeman, en Jongerenkoor Elsafan uit Goes, onder leiding van Flip Markwat.

Solisten

Naast de twee koren, die samen zingen en apart, zijn op 19 april ook solisten te horen. Tim Eggebeen bespeelt de piano, Elsemieke Bolle de dwarsfluit en Judith van Eck de trompet. De toegang tot de avond, die om 19.30 uur begint, is vrij. Er vindt een collecte plaats voor het educatieve werk van Christenen voor Israël.