De uitvoering van het maatschappelijk werk in de Bevelandse gemeenten is volgens de SMWO (Stichting Maatschappelijk werk & Welzijn Oosterschelderegio) duurder dan begroot. Daarom vraagt de organisatie de vijf Bevelandse gemeenten – Kapelle, Reimerswaal, Goes, Noord-Beveland en Borsele – om meer geld. In totaal gaat het om 148.000 euro.

"Er zijn meer hulpvragen dan verwacht en dit extra werk kunnen ze niet aan", verklaart een woordvoerder van de gemeente Reimerswaal.

Door de veranderingen in het sociaal domein is de druk binnen het maatschappelijk werk volgens de woordvoerder van de gemeente Reimerswaal de laatste tijd enorm toegenomen.

Met de decentralisatie hebben de gemeenten er nieuwe taken bijgekregen. Zo zijn ze nu onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van taken uit de wetten voor jeugd, zorg en werk en inkomen.

Omdat de overheveling van deze taken gepaard ging met een bezuiniging – voorheen voerde de rijksoverheid deze taken met meer geld uit – zochten de gemeenten manieren om te besparen op kosten. Eén van die manieren is inzetten op preventie, om te voorkomen dat problemen ontstaan of groter worden.

Schulden

De gemeenten organiseren de zorg die ze moeten leveren nu vanuit uit uitgangspunt van wat de zorgvrager nog wel zelf kan, eventueel met hulp uit de omgeving. Voor de decentralisatie lag de focus vooral op wat iemand niet meer kan.

Bij het toekennen van zorg en ondersteuning kiezen de gemeenten nu voor de minst zware zorg. "Daardoor komen ook complexere casussen vaker bij het maatschappelijk werk terecht", staat in een nota van de gemeente Reimerswaal. "Met name problemen in gezinnen en schuldenproblematiek ziet SMWO steeds meer terug in het dagelijks werk."

Eind 2015 had SMWO als gevolg van het extra werk een wachtlijst met 49 personen voor maatschappelijk werk.

Kinderen

"De SMWO signaleert ook een toename van de vraag naar ondersteuning bij (v)echtscheidingszaken, het organiseren van omgangsregelingen en situaties waarbij de veiligheid van vooral kinderen in het gedrang is. Dat betekent dat de SMWO-professional steeds vaker op het snijvlak van drang en dwang acteert."

Voor 2017 vraagt SMWO extra geld om meer personeel te kunnen inzetten. Het totale subsidieverzoek ligt voor de vijf Bevelandse gemeenten op 148.000 euro meer dan begroot. Voor de gemeente Reimerswaal betekent dit een extra bijdrage van 22.000 euro. Voor de gemeente Kapelle gaat het om 18.282 euro. 

"We willen aan de voorkant investeren om aan de achterkant op termijn kosten te besparen. Met het maatschappelijk werk voorkomen we dat er duurdere zorg nodig is. Dat is de winst."

Hoeveel de gemeenten met deze aanpak al hebben bespaard op duurdere zorg, kan Reimerswaal niet zeggen. "Dat is niet één op één door te rekenen."

Discussie

De wijzigingen in het Sociaal Domein, in combinatie met het hogere subsidieverzoek, zijn volgens Reimerswaal en Kapelle wel aanleiding om met SMWO in gesprek te gaan over verwachtingen ten aanzien van elkaar.

"De laatste discussie over financiering en afspraken over productie en prestaties stamt uit 2009-2010." De gesprekken gaan over de rol van het maatschappelijk werk in relatie tot de wijzigingen in het sociaal domein.