Gemeenten gaan samen voor vitaal Beveland

De gemeenten Kapelle, Reimerswaal, Borsele, Goes en Noord-Beveland werken samen aan het versterken van hun regio. Zij willen allemaal jaarlijks 30.000 euro investeren in gezamenlijke plannen om het wonen, werken en recreëren op de Bevelanden aantrekkelijker te maken.

De bedrijvigheid versterken en de inwoners van de Bevelanden aan de slag houden, is volgens de vijf gemeenten de uitdaging. Daarbij zijn recreatie en toerisme belangrijk voor de Bevelandse economie en werkgelegenheid. Samen denken ze hun regio beter te kunnen profileren als toeristisch gebied.

Voor hun gezamenlijke aanpak hebben Reimerswaal, Kapelle, Goes, Borsele en Noord-Beveland agenda’s opgesteld.

"Wanneer we elkaar vinden in de belangrijkste regionale opgaven op het gebied van wonen, werken en recreëren, zijn we een sterke partner voor ondernemers en maatschappelijke organisaties in de regio en daarbuiten", staat in een gemeentelijke nota.

Problemen

De vijf werken al langer samen en intensiveren deze samenwerking. "We hebben te maken met vergelijkbare ruimtelijke en economische vraagstukken, die vaak de eigen gemeentegrens overstijgen." Het gaat dan bijvoorbeeld over de vergrijzing van de bevolking, de economische crisis van de afgelopen jaren en de effecten van e-commerce en internetwinkelen.

"We voelen de daarmee samenhangende problemen. Investeringen zijn gedaald, de werkloosheid en het aantal faillissementen zijn gestegen, de leegstand van kantoren en winkels is zichtbaar toegenomen en de uitgifte van bedrijventerreinen loopt moeizaam, met de kanttekening dat de vraag naar bouwgrond sinds 2016 weer toeneemt."

Vitaal

Samen willen de vijf partners de bedrijvigheid en het ondernemerschap versterken en de inwoners van de Bevelanden aan de slag houden. "Aandacht voor bestaande ondernemers staat hierbij voorop." De gemeenten en het bedrijfsleven hebben daarom een Economische Agenda De Bevelanden opgesteld om de Bevelandse economie vitaal te houden.

"In een vitale sector zijn bedrijven in staat om te innoveren en investeren. Ondernemers spelen tijdig in op ontwikkelingen en zijn toekomstbestendig." Uit onderzoek blijkt volgens de vijf dat steeds meer bedrijven de aansluiting met de markt verliezen.

Werkgelegenheid

Onderdeel van de Economische Agenda is de Toeristische Agenda. "We werken samen aan een vitale sector waarbij we onderscheidend zijn ten opzichte van andere regio’s. Recreatie en toerisme vormen een belangrijk aandeel in de Bevelandse economie en dragen voor een belangrijk deel bij aan de werkgelegenheid."

Juist recreatie en toerisme lenen zich volgens de vijf goed voor samenwerking. "Want de toerist en recreant kennen geen gemeentegrenzen."

Wifi

Om zich te onderscheiden richten de Bevelandse gemeenten zich voor het toerisme op actieve vijftigplussers en stellen zonder kinderen. "De toerist en recreant wil steeds meer beleven en we gaan toe naar de betekeniseconomie, met aandacht voor duurzaamheid, authenticiteit, gezondheid en wellness."

Ook willen de partijen bevorderen dat alle bedrijven voorzien zijn van snel breedband en Wifi kunnen aanbieden aan hun gasten. ‘Eén van de eerste vereisten van de gast is het kunnen beschikken over Wifi. Snelle internetverbinding is hiervoor een vereiste.

Krachtenbundeling

De vijf verwachten, ook naar aanleiding van het rapport Balkenende, dat krachtenbundeling de regio veel voordeel brengt. Samenwerking tussen ondernemers, overheden, onderwijs en onderzoeksinstellingen draagt eraan bij dat er op het gebied van recreatie en toerisme een krachtenveld ontstaat waarbinnen 'kennis en ervaring zich optimaal kunnen ontwikkelen en optimaal effect sorteren'.

Maar een verdergaande presentatie als één economische regio vraagt volgens de vijf ook veel van de organisaties. Daarom willen ze één persoon aanstellen die de uitvoering van de verschillende agenda’s in de gaten houdt.

In maart en april besluiten de gemeenteraden van de vijf Bevelandse gemeenten over vaststelling van de agenda’s.

Tip de redactie