Vanaf 1 juni staat de provincie Zeeland drie keer per week landbouwverkeer toe op de Zeelandbrug. 

Deze proef is de uitkomst van overleg tussen ZLTO, Cumela, Rijkswaterstaat en de provincie.

Landbouwers kunnen tijdens het oogstseizoen al van Noord-Beveland naar Schouwen-Duiveland rijden en vice versa. Het konvooi rijden is een pilot die duurt tot en met 31 oktober.

Dan vindt een evaluatie plaats, waarbij onder meer wordt gekeken naar het aantal gebruikers, de verkeersveiligheid en de kosten.

Succes

"Ook houden we in de gaten of er ongewenst landbouwverkeer buiten de bloktijden of op de Oosterscheldering rijdt", laat de provincie weten.

Bij een positieve evaluatie gaat het konvooi rijden door. "Bij succes kijkt Rijkswaterstaat of deze manier van rijden op de Oosterscheldekering mogelijk is."