Dit najaar wordt bekend of de Zanddijk (N673) tussen Yerseke en Kruiningen, één van de knelpunten in het Zeeuwse wegennet, gefaseerd wordt aangepakt om de kosten te spreiden.

De provincie Zeeland en gemeente Reimerswaal werken aan een definitief ontwerp om de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de omliggende bedrijven te verbeteren. De kostenraming is hierin een belangrijk onderdeel.

De drukke, smalle en onderhoudsgevoelige Zanddijk staat al langer op de agenda voor verbetering. Dat is een dure operatie, omdat de weg op een dijk ligt. "Het hele tracé vernieuwen kost tientallen miljoenen euro’s", vertelt gedeputeerde Harry van der Maas van de provincie Zeeland vrijdag. "Daardoor zouden we hiermee vele jaren bezig zijn."

De provincie en gemeente onderzoeken nu of ze via fasering sneller resultaten kunnen boeken. In fase een zou dan het grootste knelpunt, het deel van de Zanddijk vanaf het spoor tot de Olzendedijk, op de schop gaan.

Verbindingsweg

Vanaf het spoor wordt de dijk dan versterkt tot de Olzendedijk, waar een rotonde komt te liggen. Hier kan vrachtverkeer over een nieuwe verbindingsweg naar de bedrijventerreinen en haven rijden. Vrachtverkeer hoeft hiervoor dan niet meer de Molendijk te gebruiken.

"Van de Molendijk kunnen we dan een zestigkilometerweg maken voor alleen personenauto’s, als ontsluiting voor Yerseke. In de Molendijk hoeven we dan verder niet te investeren, omdat er geen vrachtverkeer meer komt."

De provincie en gemeente willen de twee rijbanen op de N673 breder maken, maar dit is een ingrijpende klus, omdat hiervoor de dijk moet worden verbreed. "In het najaar weten we meer over de kosten. Die schat ik nu op rond de tien miljoen euro, maar dat is nattevingerwerk."

Plan

De kostenraming is dit najaar een belangrijke factor wanneer de gemeente en provincie beslissen of zij doorgaan met het plan. "Het antwoord kan 'nee' zijn, maar ik hoop op een 'ja'. Dit is een investering in verkeersveiligheid en ook voor de regionale economie is dit project het heel belangrijk. Er rijdt zoveel vrachtverkeer over de Zanddijk dat de weg continu wordt stukgereden."

Vanwege het economische belang is de gemeente Reimerswaal ook betrokken bij het project en neemt een deel van de kosten voor haar rekening. Welk percentage is nog niet bekend. "We gaan ervanuit dat we hier samen uitkomen", laat een gemeentewoordvoerder weten.

Krijgt het plan in de herfst groen licht, dan is volgens de gedeputeerde nog niet te zeggen wanneer de werkzaamheden starten. "Ik wil zo spoedig mogelijk beginnen, maar het kan zijn dat we eerst moeten sparen voor de investering."