'Terp met vervuilde grond is veilige manier van saneren'

Het afdekken van asbesthoudende grond met schone grond is 'een geaccepteerde en veilige manier van saneren'. 

Dat zegt het college van B&W van de gemeente Borsele in antwoord op vragen van de PvdA.

Fractievoorzitter Arno Witkam had vragen gesteld naar aanleiding van het bericht dat op het AMAC-terrein in 's-Heerenhoek een terp komt met vervuilde, asbesthoudende grond, afgedekt met een meter schone grond. "Op deze manier worden de kosten van de sanering beheersbaar gehouden zonder afbreuk te doen aan het gezondheidsrisico."

Ontwikkelaar Cingelveste is verantwoordelijk voor de sanering van het terrein. Het afvoeren en reinigen van de asbest is volgens het college nooit een optie geweest. "Cingelveste had in dat geval afgezien van sloop en sanering."

Saneren

De ontwikkelaar betaalt nu zo’n 288.000 euro voor de schoonmaakwerkzaamheden. Als ook de asbesthoudende grond zou moeten worden verwijderd, zou het prijskaartje op 451.000 euro uitkomen.

De gemeente Borsele wil de inwoners van ‘s-Heerenhoek volgende week woensdag (22 maart) informeren over de voorgenomen manier van saneren. Volgens het college is hieraan eerder weinig aandacht geschonken, omdat de blik van iedereen vooral was gericht op het wel of niet huisvesten van arbeidsmigranten op het vervallen bedrijfsterrein.

Overigens worden een ondergrondse olietank en de kubieke meters grond met minerale olie, verf, metaal en plastic wel afgevoerd. Het AMAC-terrein wordt deels omgetoverd tot een bos, deels tot een nieuwe woonwijk.

Tip de redactie