Ira von Harras is de nieuwe directeur van de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf). Zij woont in Goes en werkt nu nog als coördinator duurzaamheid van Scalda en programmamanager van de landelijke netwerkorganisatie Het Groene Brein. 

De Goese is medeoprichter van het landelijke netwerk dat met hulp van prominente wetenschappers ‘nieuwe kennis voor de nieuwe economie’ ontwikkelt.

Von Harras volgt Marc Argeloo op, die begin vorig jaar de plaats van Tjeu van Mierlo innam, maar een paar maanden later al moest stoppen vanwege ziekte. "Met het aantreden van een nieuwe directeur kan de ZMf binnenkort een periode van heroriëntatie afsluiten", zegt de organisatie. 

In 2016 heeft de organisatie veel wijzigingen gekend en is er een strategische discussie gevoerd over de positie en werkwijze. "De komende jaren gaan we meer doelgericht te werk en richten we ons met name op drie taakvelden: landschap en ruimtelijke ordening, deltawateren en de circulaire economie en duurzame energie."