Via onaangekondigd bezoek gaan horecazaken in de Goese binnenstad elkaar vanaf 1 april controleren op het naleven van het alcoholverbod voor cafébezoekers jonger dan achttien jaar.

Hiervoor tekenen de kroegen en burgemeester René Verhulst van Goes maandag een convenant.

Het convenant is onderdeel van de maatregelen in de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan, om te voorkomen dat jongeren onder de achttien jaar aan alcohol komen. Dit speelt vooral op plekken waar veel jongeren samenkomen, zoals het uitgaansgebied.

"Ik vind dit een meer volwassenen aanpak dan een gemeente die kinderachtig toezicht houdt en boetes uitdeelt”, zegt burgemeester Verhulst. “Er is ook vertrouwen en draagvlak voor dit convenant, want alle horeca in de binnenstad doet mee."

Deelname

Door deelname aan het convenant vervalt voor het café het risico op een boete van minimaal 1360 euro, omdat de gemeente dan geen toezicht meer houdt op leeftijdscontroles. In plaats daarvan krijgen de kroegen onaangekondigd controlerende ‘klanten’ op bezoek. Dat gebeurt zes keer per twee jaar.

"Bij aanvang betaalt het café die controles. Dit café krijgt bij iedere goede controle een deel van zijn geld terug."

Excessen

In het convenant staat dat een café dat zich aan de regels houdt meer geld terugkrijgt dan hij heeft ingelegd. "Een minder goede nalever betaalt een deel van de kosten zelf. Een slechte betaalt alle kosten zelf en kan uit het convenant worden gezet." Op dit café houdt de gemeente dan weer toezicht. "Ook bij excessen blijven wij altijd optreden."

De convenantperiode loopt van 1 april 2017 tot 1 april 2019.