Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf van de SGP bezoekt woensdag 1 maart fruitbedrijf Van Damme in Nisse. 

Hij praat daar over de problemen die ondernemers in de land- en tuinbouw hebben.

Dijkgraaf richt zich in zijn campagne op de boeren in Nederland. "Wij pleiten voor de terugkeer van een minister voor landbouw zodat het landbouwbelang in Den Haag niet langer ondersneeuwt."

Rogier van Damme opent de bijeenkomst. Hij vertelt over zijn boerenbedrijf en de zaken waar hij in de dagelijkse praktijk tegenaan loopt. Daarna is Dijkgraaf aan de beurt.

Vragen

Aan het einde kunnen de aanwezigen vragen stellen aan het Tweede Kamerlid. De bijeenkomst duurt van 13.15 uur tot 14.45 uur. De bijeenkomst is openbaar.