Het Clarahofje in Goes bestaat 25 jaar. Dit jubileum viert de stichting van hospice het Clarahofje vrijdag (10 februari) in de Westerkerk in Goes. Iedereen is welkom bij de viering, waarbij onder meer muziek en verschillende sprekers op het programma staan. 

De bijeenkomst duurt van 13.00 tot 17.00 uur en heeft als thema 'Samen'. De aanwezigen luisteren en zingen samen en vieren samen het leven.

Marinus van den Berg en Yvonne Wessel houden een toespraak. Van den Berg is pastor en werkte veertig jaar als geestelijk verzorger in verpleeghuizen en hospice Cadenza in Rotterdam. Hij schreef vele boeken over onder andere palliatieve zorg, verlies en rouwverwerking. Dit jaar verschijnt zijn nieuwe boek Meegaan tot het einde.

Wessel spreekt als vriendin van een vorig jaar overleden bewoner van hospice het Clarahofje.

Jonge talenten van de Zeeuwse Muziekschool en medewerkers van het Clarahofje, die verenigd zijn in een koor onder leiding van Jolanda Nagelkerke, verzorgen de muziek.

Eerste hospice

Hospice het Clarahofje wil een thuis bieden aan mensen in de laatste fase van hun leven. In 1992 richtte Marianne van Meer stichting Het Clarahofje op. Deze vrijwilligersorganisatie maakte het mogelijk het eerste hospice in Zeeland te openen.

Jarenlang verzorgde Van Meer in haar woning in Hansweert samen met vrijwilligers ernstig zieke mensen in hun laatste levensfase.

In 2010 vond Van Meer Zorgstroom als samenwerkingspartner. Dit resulteerde in het nieuwe en grotere hospice aan de rand van Goes (foto). Het biedt ruimte aan vijf bewoners. De zorg in het Clarahofje, verleend door professionele medewerkers, is gericht op het voorkomen en verlichten van lichamelijk en geestelijk lijden.

Daarnaast is er aandacht voor de verwerking en beleving van het ziek zijn. Ook de naasten van de bewoners kunnen rekenen op medeleven en betrokkenheid.

Respect

Het hospice dankt haar naam aan Clara van Assisi, een bemoedigende en sterke vrouw die leefde in de dertiende eeuw. "Clara stond altijd klaar voor iedereen die haar nodig had, zonder daarbij onderscheid tussen mensen te maken", laat het team van het Clarahofje weten.

"Voor haar was ieder mens uniek en waardevol. In het hospice willen wij vanuit een liefdevolle, gelijkwaardige verbondenheid en met het volste respect omgaan met de ander. Net als voor Clara is ook voor ons ieder mens uniek, met zijn eigen levensgeschiedenis en zijn eigen levenseinde."

Mensen die aanwezig willen zijn bij het jubileum kunnen zich hier aanmelden.