De realisatie van haar nieuwe kerk is een project van de lange adem voor de Gereformeerde Gemeente Yerseke. Maar de bouw komt wel langzaam dichterbij. De gemeenteraad van Reimerswaal bespreekt het bouwplan in haar vergadering van dinsdag 7 maart.

Al bijna tien jaar is het miljoenenproject in ontwikkeling. "We hopen dat er eind dit jaar groen licht is voor de bouw", vertelt wethouder Jaap Sinke.

De Gereformeerde Gemeente Yerseke had gehoopt dat de bouw inmiddels al begonnen was. Door extra onderzoek vanwege de regelgeving rondom de zogenaamde duurzame verstedelijking, liep de planning vertraging op.

"We moesten aantonen dat er geen geschikte locaties binnen bestaand stedelijk en bebouwd gebied zijn om de kerk te bouwen", legt Peter de Looff van de bouwcommissie van de Gereformeerde Gemeente Yerseke uit. "Pas dan mag nieuw stedelijk gebied ontwikkeld worden en mogen we bouwen in het buitengebied."

Rand

De kerkelijke gemeente wil de kerk namelijk realiseren aan de rand van het dorp, bij de Steeweg (foto). "We hebben uitvoerig onderzoek laten doen en elf locaties bekeken, maar die waren niet geschikt of beschikbaar."

De gemeenteraadsleden bespreken het bouwplan op 7 maart. Daarna komt het ter inzage te liggen. Naast de landschappelijke inpassing is de verkeersafwikkeling bij de toekomstige kerkdiensten een belangrijk aspect. 

Zitplaatsen

De nieuwe kerk heeft straks tweeduizend zitplaatsen. Er wordt een parkeerterrein met 353 parkeervakken en een fietsenkelder met ruim 750 plaatsen aangelegd en een kosterswoning en pastorie gebouwd.

De verkeersafwikkeling moet volgens wethouder Sinke en De Looff geen problemen opleveren. Uit onderzoek is volgens hen gebleken dat de toeleidende straten breed genoeg zijn voor het extra verkeer door kerkbezoek.

Grote gemeenschap

In overleg met omwonenden is besloten dat er geen rotonde komt bij het kerkterrein waarop het autoverkeer zowel links de Steeweg als rechts de Schuitweg kan inrijden. Er komt nu een t-splitsing, waarbij autoverkeer vanaf het kerkterrein alleen rechts de Schuitweg in kan. Dit vermindert de verkeersbelasting op de Steeweg.

De Gereformeerde Gemeente Yerseke heeft nu ongeveer zestienhonderd zitplaatsen in de kerk. Die zijn op zondag allemaal gevuld. De kerkgemeenschap telt zo’n 2400 leden en is groeiende. Dat komt volgens De Looff doordat de nieuwe generatie ook vaak in Yerseke blijft wonen. "De mensen voelen zich verbonden met het dorp en onze kerkelijke gemeente."

Onderhoudsarm

Als de bouw realiteit wordt, heeft de gemeente straks een traditioneel uitziende kerk waarvan het middelste deel 25 meter hoog is en de torenspits 45 meter, vertelt De Looff. "Het ontwerp is sober, maar functioneel en duurzaam." Dat maakt het onderhoud volgens hem ook eenvoudiger, een andere wens van de gemeente.

"We willen graag een onderhoudsarm gebouw. Daarmee houden we bij de materiaalkeuze rekening. Franje vergt meer onderhoud." Uit milieuoogpunt denkt de gemeente na over energiebesparende maatregelen, zoals zonnepanelen.

Afloop

De kerkgemeenschap vindt het jammer dat de bouw vertraging heeft opgelopen, maar blijft volgens De Looff positief over een goede afloop.

"We moeten iedere fase zorgvuldig doorlopen en langzaam maar zeker komt de bouw dichterbij. We zijn benieuwd wat de gemeenteraadsleden van Reimerswaal over de plannen zeggen, maar we zien de vergadering met vertrouwen tegemoet."