De gemeente Goes laat geen onderzoek uitvoeren naar sporen van drugs in het rioolwater, omdat ze het te duur vindt. 

Dat zegt het college van burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van de VVD.

Andere gemeenten in Nederland hebben zo’n onderzoek wel laten doen. Volgens de Goese VVD-fractie zou het ook hier belangrijke informatie kunnen opleveren over drugsgebruik en daarmee van belang kunnen zijn voor beleidsterreinen die daaraan zijn gerelateerd.

Begin 2017 worden de resultaten bekend van een enquête die deze zomer onder het Goese uitgaanspubliek is gehouden. Het college heeft een rioolwateronderzoek, dat aanvullend zou zijn op deze enquête, "serieus overwogen".

Hoeveelheden

Dat zou duidelijk kunnen maken welke drugs in Goes worden gebruikt en in welke hoeveelheden. Zo’n onderzoek kost vijftienduizend euro. "Gelet op dit hoge bedrag is besloten om hiervan af te zien", antwoordt het college. "Als anderen daar anders over denken, horen we het graag", zegt burgemeester René Verhulst van de gemeente Goes.