Om zwembad Den Inkel in Kruiningen te kunnen openhouden staat 2017 in het teken van een grondige vernieuwing van de accommodatie. Als eerste moet zo snel mogelijk de coating van het buitenbad vervangen worden, omdat het zwemmen anders onveilig wordt.

In totaal maakt de gemeente Reimerswaal dit jaar dik 500.000 euro vrij voor de renovatie, en voor de komende jaren nog twee ton, aldus wethouder Izak Vogelaar.

De gemeente Reimerswaal werkt in samenspraak met Stichting Zwembad Den Inkel aan de uitvoering van een plan van aanpak om een sluitende exploitatie voor het zwembad in Kruiningen te realiseren.

Reimerswaal bezuinigt op haar gemeentelijke bijdrage aan het zwembad en het stichtingsbestuur bekijkt hoe zij meer inkomsten kan genereren en de kosten kan verminderen.

Uitvoering

Besparen op de uitgaven kan onder meer door energiebesparende maatregelen te nemen, vertelde wethouder Vogelaar woensdag. "Bijvoorbeeld door led-verlichting te gebruiken", illustreert Vogelaar. "Verduurzaming levert een bezuiniging van 53.000 euro structureel per jaar op."

Dit jaar begint de renovatie van Den Inkel. Bij de uitvoering wordt rekening gehouden met het gebruik van het zwembad in het seizoen, laat de wethouder weten.

Om het zwembad te kunnen openhouden, moet als eerste de coating van het buitenbad aangepakt worden. "In juni 2016 heeft een inspecteur van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland aangegeven dat de coating in het diepe bassin dusdanig versleten is dat bezoekers zich kunnen bezeren", staat in een gemeentelijke nota.

Coating

De coating moet voordat het nieuwe seizoen begint vervangen worden. Deze klus kost zo’n anderhalve ton, schatte de wethouder, en wordt waarschijnlijk in maart uitgevoerd. Het zwemseizoen begint op 1 mei.