Onderzoek van ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland toont aan dat Wmo-cliënten uit de Bevelandse gemeenten positief zijn over de afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) van de Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden. "Goed te zien is dat, ook na een hectisch jaar vol veranderingen, de dienstverlening als goed wordt ervaren", laat André van der Reest van de WIZ, dinsdag weten. 

De WIZ verzorgt namens de vijf Bevelandse gemeenten de uitvoering en het beleid voor de Wmo-maatwerkvoorzieningen.

"De onderzoeken zijn uitgevoerd onder inwoners die gebruik maken van een of meerdere Wmo-voorzieningen", schrijft de GR in een persbericht.

"In totaal hebben 780 mensen meegedaan aan het onderzoek. Uit de analyse van de ZB blijkt dat een ruime meerderheid, zeventig procent, tevreden is over de manier waarop met de hulpvraag is omgegaan", aldus de GR. "Deze vragen gingen bijvoorbeeld over de snelheid van handelen en de wijze van benadering."

Uitkomsten

Zo’n tachtig procent van de respondenten geeft volgens de GR aan dat de kwaliteit van de ondersteuning die men ontvangt, goed is. "En dan geeft nog zo’n 72 procent van de respondenten aan tevreden te zijn over het effect dat de ondersteuning op hun leven heeft."

De meting zoomt in op ondersteuning die is geleverd vanaf 1 januari 2015. Toen werden de decentralisaties doorgevoerd; onderdelen van de AWBZ werden toegevoegd aan de Wmo. Ook werden dat jaar de veranderingen in de huishoudelijke hulp ingevoerd en is de WIZ van start gegaan.

"Die tevredenheid, daar doen we het voor", aldus Van der Reest, voorzitter van het bestuurlijk overleg van de WIZ.