De gemeente Goes vraagt inwoners te helpen bij een evaluatie van het bezuinigingstraject van vorig jaar. 

Via een aantal informatieavonden en een enquête wilde de gemeente te weten komen op welke gebieden de inwoners het liefste geld zouden willen besparen.

Een vraag die noodzakelijk was, omdat Goes de komende jaren gemiddeld 4,4 miljoen euro per jaar minder kan uitgeven.

Over het traject ontstond echter de nodige commotie, omdat het college van burgemeester en wethouders niet alle suggesties en voorkeuren van de inwoners in haar raadsvoorstel overnam. Uiteindelijk stemde de gemeenteraad in november in grote lijnen in met het voorstel van het college.

Goes wil via de enquête te weten komen hoe de inwoners terugkijken op het bezuinigingstraject en of ze hen in de toekomst opnieuw mogen betrekken bij de besluitvorming.