Wanneer de Kapelse raadsgriffier Jacqueline Chamalaun per 1 januari met pensioen gaat, heeft ze er ruim 25 jaar in de politiek opzitten. En dat terwijl ze, toen ze gepolst werd voor het raadslidmaatschap, zei nooit de politiek in te willen gaan. 

"Ik had er helemaal niets mee", lacht ze. "Nu ben ik eraan verslaafd."

Donderdag neemt Jacqueline Chamalaun officieel afscheid van de gemeente Kapelle. Ze is dan ruim tien jaar griffier geweest. Daarvoor was de geboren Goese jarenlang gemeenteraadslid en wethouder in Roosendaal. "Ik vind het politieke spel mooi. Het is een virus waarmee ik ben besmet."

Dat ze de politiek niet kon missen, besefte Chamalaun zich toen ze na haar wethouderschap haar oude professie wilde oppakken: kinderen met leer- en gedragsproblemen onderzoeken.

"Inmiddels werd er met targets gewerkt en daar kon ik niets mee", vertelt ze. "Als ouders ervoor moeten kiezen dat hun kind voortaan met een busje moet worden opgehaald voor school, dan is dat een moeilijke stap. Past dat in tien uur? Zo werken kan met kinderen niet."

Verslaafd

Daarbij bleef Chamalaun het nieuws volgen. "Ik was een verslaafde politicus geworden. Niet vanaf de zijlijn zeuren, maar echt meedoen, geeft een voldaan gevoel. Als je in de gelegenheid bent, moet je zeker de politiek in gaan."

Toen kwam de vacature voor griffier in Kapelle op haar pad. "Ik wilde niet dat mijn kennis verloren ging." Chamalaun solliciteerde, omdat ze het dualisme verder wilde invoeren in de gemeente. In 2002 werd de Wet dualisering gemeentebestuur van kracht.

Deze wet scheidt de taken van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Het college bestuurt en de volksvertegenwoordigers – de gemeenteraadsleden – controleert het college. Deze scheiding moet de politiek transparanter maken.

Goede zaak

Met het dualisme werd ook de aanstelling van een griffier, ter ondersteuning van de raadsleden, verplicht. De invoering van het dualisme vindt Chamalaun een goede zaak.

"Omdat burgers zeker moeten weten dat ze iemand gekozen hebben die het dagelijks bestuur controleert. Want we praten over het uitgeven van gemeenschapsgeld."

Een griffier is de schakel tussen de gemeenteraadsleden en het college van burgemeester en wethouders. De hoofdmoot van Chamalauns werk is het voorbereiden en goed afhandelen van commissie- en raadsvergaderingen.

Vooraan

Door het dualisme zeggen gemeenteraadsleden niet meer alleen achteraf 'ja' bij besluiten, maar zitten nu meer vooraan in het besluitvormingsproces.

De Roosendaalse vindt dat het haar gelukt is deze verandering verder te integreren in Kapelle. "De raad zit nu veel dichter bovenop het college." 

"Als het college vroeger een vraag vanuit de raad niet kon beantwoorden en er later op zou terugkomen, werd dat nog wel eens vergeten. Nu houdt de griffier dit bij. Het college kan niet meer achterover zitten."

Dak

Chamalaun wordt opgevolgd als griffier door Andrea Meijer. Zij is al in dienst getreden. "Er ligt nu een stevig fundament voor het Kapelse dualisme en Andrea moet voor het dak zorgen." 

Burgemeester Anton Stapelkamp vindt dat Chamalaun veel werk heeft verzet. "Ze heeft het raadswerk naar een hoger niveau getild en een grote bijdrage geleverd aan de invoering van het dualisme."

Als griffier vervulde Chamalaun voor haar gevoel ook een moederrol. “Ik kreeg het vertrouwen van raadsleden en dan heb je denk ik wel een goede band opgebouwd.”

Aan het hart

Het opstappen in september van de PvdA-fractie, bestaande uit Joyce Bommer en Cees van Ruiten, ging Chamalaun dan ook aan het hart, vertelt ze.

Bommer en Van Ruiten zegden hun partijlidmaatschap op uit onvrede over de gang van zaken binnen de PvdA naar aanleiding van uitspraken van het Zeeuwse PvdA-Statenlid Bayram Erbisim over de Turkse kwestie in televisieprogramma Nieuwsuur. "Ik begrijp dat zij zijn opgestapt. Ze staan voor hun principes en hangen niet aan het pluche."

Zwart gat

Bang voor het zwarte gat na haar pensionering – Chamalaun wordt in januari 66 jaar – is de geboren Goese niet. Ze is op allerlei maatschappelijke en culturele vlakken actief. Ze houdt van zingen en is al jaren bestuurslid bij het Moeder Godskoor in Roosendaal en Stichting Matthäus Passion.

Ook sluit ze niet uit dat er een andere politieke functie of bestuurswerk op haar pad komt. "Wel ga ik de reuring missen. Griffier zijn zet je leven deels op zijn kop, want niet één dag is hetzelfde en verloopt altijd anders dan in de agenda. En met veel mensen hier heb ik lief en leed gedeeld."

Donderdag 22 december houdt de gemeente Kapelle een afscheidsreceptie voor Jacqueline Chamalaun in de hal van het gemeentehuis. Om 15.30 uur geven gemeentesecretaris Arnold van den Berge en burgemeester Stapelkamp een speech. Daarna kunnen belangstellenden Chamalaun tot 18.00 uur de hand schudden.