Naar schatting wonen tussen de vijf- en zeshonderd arbeidsmigranten permanent in Reimerswaal. 

‘s Zomers werken er tussen de twaalf- en vijftienhonderd, voornamelijk in de fruitpluk. Reimerswaal heeft voor hun huisvesting in het buitengebied nieuw beleid vastgesteld en de regels voor huisvesting in de kernen vernieuwd.

"We hebben op een rij gezet hoe we het beste fatsoenlijke huisvesting kunnen regelen", vertelt wethouder Izak Vogelaar. De afgelopen jaren lag de focus voor huisvesting van arbeidsmigranten voornamelijk op de kernen. "Die functioneert naar tevredenheid en nu is de tijd rijp om de aandacht op het buitengebied te leggen", staat in de beleidsnota.

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om huisvesting in kampeermiddelen bij een agrarisch bedrijf. Deze units mogen niet het hele jaar blijven staan. Voor permanente huisvesting op agrarisch terrein in een gebouw is een maximum van 25 personen ingesteld. Voor grotere groepen is maatwerk mogelijk.

Huisvesting op bedrijven- en recreatieterreinen vindt Reimerswaal niet wenselijk. In de Kijkuit in Yerseke wonen in een aantal bungalows wel arbeidsmigranten. In het bestemmingsplan is voor dit recreatieterrein een uitsterfconstructie opgenomen, zodat alle bungalows op termijn weer een recreatieve bestemming krijgen.

"Eventuele huisvesting van arbeidsmigranten op kampeerterrein Den Inkel in Kruiningen moet nog in beeld worden gebracht."

Huisvrouwen

De regels voor het buitengebied zijn per 1 december in werking getreden. Met dit beleid kan Reimerswaal onverantwoorde vormen van de huisvesting tegengaan door te handhaven.

Humane huisvesting van arbeidsmigranten is een primaire taak van de werkgevers, maar de gemeente moet hierin ook haar verantwoordelijkheid nemen. "Arbeidsmigranten zijn ontzettend nodig in Reimerswaal", stelde Vogelaar in een eerder interview. "Vroeger hielpen vaker huisvrouwen en scholieren mee, maar dat gebeurt veel minder."

Het nieuwe beleid biedt alle bedrijven dezelfde regels en daardoor weten de werkgevers waar ze aan toe zijn. Reimerswaal informeerde alle agrarische bedrijven over het beleid en stelde ze in de mogelijkheid illegale huisvesting aan te melden om tot legalisatie te komen.

Verdacht

"Tot eind 2015 zijn er ongeveer driehonderd locaties bezocht en zijn in totaal 32 vergunningen verleend", valt te lezen in de beleidsnota.

"Hierbij zijn ook locaties vergund waarvoor maatwerk is geleverd. Hier gaat het om huisvesting voor tussen de dertig en tweehonderd arbeidsmigranten. De 32 vergunde locaties bieden de mogelijkheid om 523 arbeidsmigranten te huisvesten."

Er zijn ook locaties niet bekend bij Reimerswaal. "Ook komt het voor dat arbeidsmigranten zich niet melden bij de gemeente of zich vergeten uit te schrijven. Het blijkt lastig te bepalen hoeveel arbeidsmigranten er werkelijk zijn binnen de gemeentegrenzen."

Reimerswaal wil alle locaties in beeld krijgen. "Via tips, klachten, inschrijvingen bij de gemeente en directe waarneming ontstaat een lijst van mogelijk verdachte locaties. Handhavers voeren hier avondcontroles uit."

Klachten

De gemeente zegt relatief weinig klachten te krijgen over de huisvesting. "Sinds de oprichting in 2010 zijn er op het meldpunt arbeidsmigranten@reimerswaal.nl vijf berichten ontvangen. Dit waren vragen over huisvesting, maar geen klachten."

Daarom schrapt Reimerswaal dit meldpunt. Vragen en klachten kunnen inwoners mailen naar handhaving@reimerswaal.nl.