De eerste acht maanden van 2016, sinds de gemeente Kapelle Diftar invoerde, hebben Kapellenaren hun restafvalcontainer veertig procent minder vaak aan de straat gezet vergeleken met dezelfde periode in 2015. 

"Hierdoor kunnen we het restafval in 2017 in drie dagen ophalen in plaats van vier", vertelt de Kapelse wethouder Evert Damen. De gemeente heeft plannen om nog minder restafval over te houden.

Sinds 1 januari werkt Kapelle volgens het principe 'Afval scheiden loont', om inwoners te motiveren afval te scheiden. Ze betalen afvalstoffenheffing gebaseerd op het aantal keren dat zij de kliko laten legen. Zetten ze de bak minder vaak aan de straat, dan betalen ze minder.

Variabel

De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast deel, dat betaalt iedereen, en een variabel deel. "Huishoudens die hun afval zo goed scheiden dat ze de grijze container niet hoeven aan te bieden, betalen in 2016 alleen het vaste deel van 131,15 euro voor een eenpersoonshuishouden en 182,65 euro voor een meerpersoonshuishouden. Huishoudens die hun container twintig keer of meer aanbieden, betalen honderd euro voor het variabele deel."

De tarieven voor 2017 zijn nog niet bekend. De gemeenteraad stelt ze volgende maand vast.

"Dat de inwoners hun grijze bak veertig procent minder laten legen heeft me positief verrast", reageert wethouder Damen. "Maar we willen afval nog beter scheiden."

Kostenverdeling

De gemeente broedt op manieren om dit aantrekkelijker te maken voor de inwoners. "We denken erover de verdeling vaste en variabele kosten aan te passen."

Door het vaste deel te verlagen en het variabele deel te verhogen, prikkel je mensen om te proberen de container zo min mogelijk aan de straat te zetten, aldus de wethouder. Dit voorstel moet de gemeenteraad nog bekrachtigen.

Het ingezamelde groente-, fruit- en tuinafval (gft) steeg in de eerste acht maanden volgens de gemeente met vijftien procent. "Het ingezamelde papier bleef ongeveer gelijk en het ingezamelde kunststof steeg met honderd procent." Dit laatste komt vooral doordat drankkartons sinds 1 januari bij het kunststofafval mogen worden weggegooid.

Er is 25 procent minder restafval aangeboden dan vorig jaar. "Als we deze lijn de rest van het jaar vasthouden, is het restafval per inwoner gezakt van 192 naar 134 kilo per jaar."

Beter

De landelijke norm is maximaal honderd kilo per inwoner per jaar vanaf 2020. Daarom moet Kapelle nog beter afval scheiden. En dat kan ook, denkt de wethouder.

"Uit onderzoek blijkt dat er in restafvalcontainers nog veel makkelijk te scheiden afval zit. Een derde van het restafval in de grijze container is in gewichtspercentage nog steeds gft en tien procent is kunststofverpakkingsmateriaal en drankkartons."

Ook wordt in de restafvalcontainers nog veel elektronische apparatuur aangetroffen. Dit hoort thuis bij de milieustraat.

Bakje

Om gft beter te scheiden, denkt Kapelle eraan afvalbakjes voor op het aanrecht beschikbaar te stellen voor inwoners.

"Dat doen we nu al voor bewoners van hoogbouw. Zo’n bakje heeft een geurfilter en er zit een plastic zakje op basis van zetmeel in. Dat kun je gemakkelijk mee de groene bak in gooien en zo hoef je het bakje ook niet schoon te maken."