De provincie moet de grootste akkerbouwprovincie van Nederland blijven. "Als we onze concurrentiepositie willen behouden is innovatie en duurzame ontwikkeling noodzakelijk", zegt gedeputeerde Jo-Annes de Bat. 

Daarom steekt het college van Gedeputeerde Staten bijna 130.000 euro in drie gezamenlijke projecten van de ZLTO, proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat en adviesbureau Delphy. Er staan drie thema’s centraal: smart farming, new food en climate economy.

Bij het eerste thema draait het om zogenoemde precisielandbouw, waarbij boeren gebruik maken van de nieuwste technieken. De Rusthoeve moet een internationaal centrum worden waar deze technieken worden getest en getoond.

Nieuwe producten

Er is ook geld beschikbaar voor het thema new food. Op de Rusthoeve moeten de komende jaren vijf nieuwe producten worden ontwikkeld. "Vaak zijn dat doorontwikkelingen van bestaande gewassen", legt De Bat uit. Volgens hem kun je bijvoorbeeld denken aan gewassen die beter bestand zijn tegen extreme regenval.

Bij climate economy draait het om het vinden van manieren waarmee de CO2-uitstoot van landbouwbedrijven wordt verminderd.