Het uitbreiden van bedrijventerrein Choorhoek bij Wemeldinge levert de gemeente Kapelle hoofdbrekens op.

De gemeente dacht dat waterschap Scheldestromen akkoord was met het bouwen op de nieuwe strook bedrijventerrein langs het Kanaal door Zuid-Beveland. "Dat blijkt nu niet helemaal zo te zijn", vertelt de Kapelse wethouder Evert Damen.

Hij is in gesprek met het schap om hier samen uit te komen. "Anders zou dit de gemeente een financiële strop van zo’n zes ton kunnen opleveren", zegt Damen.

Strook

"Onlangs zijn we geconfronteerd met een reactie van het waterschap dat er op het nieuwe stuk bedrijventerrein Choorhoek deels niet gebouwd zou mogen worden", vertelt Damen. Het gaat om de strook van de keurzone langs het hele Kanaal door Zuid-Beveland. "Die is ongeveer honderdvijftig meter lang en veertig meter breed."

In het bestemmingsplan staat dat nieuwe bedrijven, onder voorwaarden, in de keurzone mogen bouwen. In die voorwaarden zit ‘m nu de crux. "Het waterschap heeft toen het bestemmingsplan ter inzage lag, geen zienswijze ingediend", zegt Damen.

Volgens de wethouder gaat Scheldestromen er door de gestelde voorwaarden van uit dat er voor nieuwe bedrijven geen heipalen de grond in gaan in de keurzone, maar dat er hier alleen tijdelijke bouwwerken, zoals containers, mogen worden neergezet.

"Maar 'onder voorwaarden' gaat voor ons over het type bouwsysteem, bijvoorbeeld wat voor soort heipalen er gebruikt worden."

Fors

Damen betreurt het dat Scheldestromen nu pas laat weten tegen gefundeerde bebouwing te zijn in de keurzone. De wethouder geeft toe dat de problemen wellicht voorkomen hadden kunnen worden als de voorwaarden in het bestemmingsplan in een eerder stadium benoemd zouden zijn.

"Maar achteraf is alles makkelijk. Als je een bedrijventerrein realiseert gaat het meer om permanente bebouwing dan om tijdelijke. Ik vind dat een waterschap ons hierover als mede-overheid beter had kunnen adviseren."

Scheldestromen is tegen permanente bebouwing in de keurzone, omdat het schap in deze strook in de toekomst wellicht dijkverzwaringswerk moet uitvoeren. "Als er dan bedrijven moeten worden uitgekocht, zijn die kosten voor ons."

De wethouder wil in het overleg met het schap op zoek naar een alternatief. "Wij vinden een keurzone van veertig meter breed vrij fors en willen laten onderzoeken of de breedte van de strook teruggebracht kan worden."

Zes ton

Komen de partijen er niet uit, dan loopt Kapelle veel inkomsten mis. "Als bedrijven zich hier nu niet gaan vestigen, kan dit zo’n zes ton schelen. We hadden al een optie op een kavel en die hebben we moeten terugnemen. Dat is heel vervelend."