Het aantal Zeeuwen met een WW-uitkering die vijftig jaar of ouder zijn blijft dalen. "Maar vrouwen profiteren minder van het herstel van de arbeidsmarkt dan mannen", laat het UWV dinsdag weten.

In de landelijke dalingscijfers zijn volgens het UWV regionale verschillen te zien. "Het aantal WW’ers van vijftig jaar en ouder is in Friesland sinds februari van dit jaar gedaald met dertien procent, tegen vier procent in Noord-Holland en Utrecht", aldus het UWV.

"In absolute aantallen spant Zuid-Holland de kroon, met bijna 2.600 minder 50-plus WW’ers."

Sinds februari is er volgens het UWV sprake van een duidelijke daling. "Landelijk is deze daling gemiddeld zes procent. In veel provincies buiten de Randstad is de daling groter dan gemiddeld (Friesland -dertien procent, Zeeland -tien procent, Limburg en Overijssel -zeven procent)."

In Noord-Holland en Utrecht is de daling juist minder groot (-vier procent), aldus het UWV. "Het totaal aantal WW-uitkeringen aan 50-plussers is gedaald tot net iets boven de 200.000 (stand eind oktober). Dit is ongeveer hetzelfde aantal als een jaar geleden."

Werkhervatting

Het UWV kijkt naar sectoren waarin 50-plus WW’ers weer werk vinden binnen dezelfde sector. "In de kinderopvang, culturele instellingen en de zorg komt dit het meest voor. In de industrie en de financiële dienstverlening vinden 50-plussers die hun baan hebben verloren het minst vaak weer werk in dezelfde sector."

Verder blijkt volgens de uitkeringsinstantie dat mannen beduidend vaker binnen een jaar weer werk vinden vanuit de WW dan vrouwen (47 procent om 35 procent).