De gemeente Kapelle wil per 1 januari 2017 een Rekenkamer oprichten. De Rekenkamer is vanuit de Gemeentewet onafhankelijk in het bepalen van haar onderzoeksprogramma en heeft als doel te toetsen of de gemeente – en de daarmee verbonden organen – doeltreffend, rechtmatig en integer functioneren.

Op basis van haar onderzoek adviseert de Rekenkamer de gemeenteraad en degenen die verantwoordelijk zijn voor de gecontroleerde organen. Deze informatie is openbaar.

Het werkterrein van de Rekenkamer strekt zich uit over alle organisaties waarvoor de gemeente bestuurlijk verantwoordelijk is of waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente worden bekostigd.

Op dit moment heeft Kapelle nog geen Rekenkamer, maar de gemeente heeft besloten samen te werken met de leden van de Rekenkamers van Middelburg en Vlissingen.

Elke gemeente heeft twee leden in de gezamenlijke Rekenkamer. Om de Rekenkamer te kunnen oprichten, is Kapelle op zoek naar twee leden die onderzoek doen naar de prestaties van de gemeente. "Het voordeel van de samenwerking is de flexibiliteit in capaciteit en het delen van kennis en ervaringen", laat een Kapelse gemeentewoordvoerder weten.

"Tegelijkertijd heeft elke gemeente haar eigen onafhankelijke Rekenkamer met een eigen specifiek onderzoeksprogramma en -budget." De Rekenkamer van Kapelle voert naar verwachting een à twee onderzoeken per jaar uit.