Na klachten van bewoners van de Grenadier in Biezelinge over geluidsoverlast verlengt de gemeente Kapelle de geluidswal tussen woonwijk de Zuidhoek en de snelweg A58 tot Motel Restaurant Grand Café Caisson.

Wanneer de geluidswal met scherm er staat, kan de Kapelse wethouder Evert Damen vanwege de vergunningsprocedures nog niet zeggen. "Maar we zetten er vaart achter."

De gemeente Kapelle heeft volgens wethouder Damen een brief gehad van bewoners van de Grenadier.

"Zij ervaren geluidshinder van de A58 en oude rijksweg. We hebben naar aanleiding van de klachten een geluidsonderzoek laten uitvoeren en de uitkomsten hiervan gaven aan dat de klachten terecht zijn. Bij een aantal woningen is het geluidsniveau op de gevel te hoog. Het verlengen van de geluidswal tot aan de Caisson lost dit probleem op."

De aanleg van het extra stuk geluidswal met geluidsscherm is een grote klus en aan het werk hangt een aanzienlijk prijskaartje, vertelt de wethouder. "Wat het gaat kosten weet ik nog niet, want de aanbesteding voor de aanleg moet nog plaatsvinden. Maar het gaat om meer dan honderdduizend euro."

Gereserveerd

De gemeente Kapelle heeft volgens Damen rekening gehouden met deze uitgave. Bij de oorspronkelijke planvorming voor de nieuwbouw in het gebied is de realisatie van meer huizen beoogd dan er met de kennis van nu komen, legt Damen uit.

"We zijn met de bouw van fase een en twee begonnen en verwachten de derde fase volgend jaar op te pakken. Maar alles boven fase drie denken we niet te kunnen bouwen door de teruglopende bevolkingsgroei."

Had Kapelle meteen de geluidswal aangelegd die nodig was voor alle fasen van het bouwplan, dan had ze volgens Damen te veel gebouwd.

"We hebben in de grondexploitatie voor de Zuidhoek wel een bedrag gereserveerd voor een extra stuk geluidswal. Het gaat om ongeveer een miljoen euro en dat is ruim voldoende voor de aanleg. Wat de gemeente betreft kan de geluidswal zo snel mogelijk gerealiseerd worden."