Dick van de Merwe van D66 in Goes begrijpt niet waarom de 35 stadswoningen in de nieuwe wijk Goese Diep een traditionele gasaansluiting hebben. 

Het gemeenteraadslid vindt dat deze beter verwarmd hadden kunnen worden door een bodemenergiesysteem met een elektrische warmtepomp.

Dat is volgens hem in lijn met de energietransitie van fossiele naar niet-fossiele brandstoffen.

Doelstellingen

Van de Merwe wil van het college van burgemeester en wethouders weten waarom bovenstaande keuze is gemaakt en of deze in strijd is met de milieudoelstellingen van de gemeente.

Ook vraagt hij om een overzicht van de al aangelegde bodemenergiesystemen.