De eerste acht maanden van 2016 hebben inwoners van de gemeente Kapelle hun restafvalcontainer veertig procent minder vaak aan de straat gezet vergeleken met dezelfde periode in 2015. ‘Hierdoor kunnen we het restafval in 2017 in drie dagen ophalen in plaats van vier’, laat de gemeente weten.

Sinds 1 januari werkt Kapelle volgens het principe ‘Afval scheiden loont’, om inwoners te motiveren afval te scheiden. Ze betalen nu afvalstoffenheffing gebaseerd op het aantal keren dat zij de kliko laten legen. Zetten ze de bak minder vaak aan de straat, dan betalen ze minder.

De gemeente Kapelle werkt met het Diftar-systeem. Meer afval scheiden betekent dat de grijze bak minder snel vol is en dus minder vaak geleegd hoeft te worden.

‘Inwoners konden vijf euro verdienen voor elke keer dat ze hun container niet aan de straat zetten.’ De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast deel, dat betaalt iedereen, en een variabel deel.

‘Huishoudens die hun afval zo goed scheiden dat ze de grijze container niet hoeven aan te bieden, betalen in 2016 alleen het vaste deel 131,15 euro voor een eenpersoonshuishouden en 182,65 euro voor een meerpersoonshuishouden. Huishoudens die hun container twintig keer of meer aanbieden, betalen honderd euro voor het variabele deel.’

De tarieven voor 2017 zijn nog niet bekend. De gemeenteraad stelt deze in december vast.

Resultaten

Het ingezamelde gft-afval steeg in de gemeente Kapelle met vijftien procent. ‘Het ingezamelde papier is ongeveer gelijk gebleven en het ingezamelde kunststof steeg met honderd procent.’ Dit laatste komt volgens de gemeente vooral doordat drankkartons sinds 1 januari bij het kunststofafval mogen worden weggegooid.

De hoeveelheid restafval die werd aangeboden, was volgens Kapelle 25 procent minder dan vorig jaar. ‘Als we deze lijn de rest van het jaar vasthouden, is het restafval per inwoner gezakt van 192 naar 134 kilo per jaar. Het streven is de landelijke norm van honderd kilo per inwoner per jaar.’

Kapelle wil nog beter afval scheiden. ‘Uit recent onderzoek blijkt dat er in restafvalcontainers nog veel waardevolle afvalstromen zitten die gemakkelijk te scheiden zijn. Zo bestaat een derde van het restafval in de grijze container (in gewichtspercentage) nog steeds uit groente-, fruit- en tuinafval (gft).'

In het restafval zit nog tien procent kunststofverpakkingsmateriaal en drankkartons, aldus Kapelle. 'Ook wordt in de restafvalcontainers nog veel elektronische apparatuur aangetroffen.’ Dit hoort thuis bij de milieustraat.