Bezuiniging Historisch Museum voorlopig van de baan

Historisch Museum De Bevelanden (HMDB) is voorlopig gered. 

Een motie van coalitiepartijen CDA, SGP/ChristenUnie en VVD is donderdag aangenomen door de voltallige gemeenteraad in Goes.

De voorgenomen bezuiniging van 25.000 euro in 2017 en 50.000 euro vanaf 2018 is daarmee van de baan. Het college van burgemeester en wethouders moet in gesprek met het bestuur van het museum.

Vergelijking

Samen moeten ze op basis van een onderzoek, waarin het HMDB onder meer met andere musea wordt vergeleken, komen tot een plan waarmee het museum meer bezoekers trekt, minder exploitatiekosten heeft en meer alternatieve inkomsten genereert.

Bijdrage

Ook hopen de partijen dat andere gemeenten opnieuw financieel willen bijdragen. De gemeente Borsele heeft haar bijdrage een paar jaren geleden geschrapt.

Tip de redactie