Het college van burgemeester en wethouders in Goes heeft een aantal randvoorwaarden opgesteld voor de kavel van winkelcentrum Hendrik’s Plaza aan de Nieuwe Rijksweg in 's-Heer Hendrikskinderen. 

De eigenaar van de grond heeft de gemeente of en onder welke voorwaarden er woningen op zouden mogen worden gebouwd.

Wethouder Derk Alssema van de gemeente Goes zegt dat meewerken aan een woningbouwplan past bij de Retaildeal, die door Goes is ondertekend en onder meer stelt dat je detailhandel moet concentreren op één plek. "En bovendien is het in lijn met afspraken met de dorpsraad, die heeft aangegeven voor woningbouw te zijn."

Huurwoningen

In de randvoorwaarden heeft de gemeente tien sociale huurwoningen ingetekend, zes rijwoningen of levensloopbestendige huizen, vier grotere kavels en een woonvoorziening voor bijvoorbeeld dementerenden.

Als de eigenaar met deze randvoorwaarden akkoord kan gaan zou hij met een plan kunnen komen voor woningbouw.