Door de nieuwe hoogspanningsverbinding komen er 43 masten te staan tussen Rilland en Kruiningen.

De lijn begint bij het nieuwe hoogspanningsstation Rilland en loopt parallel aan de bestaande 380 kV-tracé door de gemeenten Reimerswaal en Kapelle, richting Borssele.De masten variëren in hoogte, maar worden gemiddeld ongeveer zeventig meter hoog, aldus een woordvoerder van de gemeente Reimerswaal.

Uitzondering hierop zijn de twee vakwerkmasten aan weerskanten bij het Kanaal door Zuid-Beveland. "Die mast wordt vanwege de benodigde vrije doorvaarthoogte bijna honderd meter hoog", legt een gemeentewoordvoerder uit. 

"De hoogtes voor de masten variëren voor 42 masten, voornamelijk tussen de ongeveer 63 meter, voor twaalf exemplaren en ongeveer 76 meter, voor tien masten. Daartussen zijn er nog masten met hoogtes van 68, 71 en 73 meter."

Schrikbeeld

Als de masten voor de nieuwe 380 kV-hoogspanningslijn passen in het Rijksinpassingsplan, kan de gemeente niet anders dan een vergunning verlenen voor de bouw, licht de Reimerswaalse wethouder Jaap Sinke toe.

"We hebben wel vragen over het materiaal waarvan de masten worden gemaakt. We dringen eropaan dat het masten van metaal worden en niet van beton. De bestaande masten in het Westland zijn van metaal en dan weet je wat je hebt. Anders krijg je het schrikbeeld van grijze betonnen bruggen in het landschap. Hoe zien die er over 25 jaar uit?"

Netbeheerder Tennet, die de nieuwe verbinding samen met de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu realiseert, geeft aan de hele lijn tussen Borsele en het hoogspanningsstation bij Rilland in principe in hetzelfde materiaal uit te voeren.

Alleen bij zwaarwegende redenen, zoals te hoge kosten, wordt hiervan afgeweken. "Dit gebeurt dan wel op logische plaatsen", staat in een gemeentelijke nota. "Voor Reimerswaal is alleen hoogspanningsstation Rilland aangewezen als mogelijkheid voor materiaalwisseling."

Krabbendijke

Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft toegezegd te onderzoeken of een deel van de bestaande 380 kV-verbinding bij Krabbendijke ondergronds kan worden aangelegd, zodat er straks niet twee rijen masten staan. "Er is niet veel ruimte voor ondergrondse aanleg, maar hoe ze dat inpassen, is aan het Rijk. We hebben hiervoor een keiharde toezegging van Kamp."

Inmiddels is er een eerste overleg geweest met de provincie Zeeland, het Ministerie van Economische Zaken en de gemeente Reimerswaal om een werkgroep te formeren die dit onderzoek begeleidt.

Om de inwoners van Krabbendijke te compenseren voor het nieuwe project heeft de gemeente Reimerswaal aangegeven dat ze 600.000 à 700.000 euro van de leges die ze voor de aanleg ontvangt investeert in het dorp. "Zo gaan we het centrum van Krabbendijke herinrichten."

Volgens planning wordt het Rijksinpassingsplan voor de nieuwe lijn eind dit jaar vastgesteld. Hiervoor ligt het plan zes weken ter inzage.