De gemeente Goes houdt maandag 14 november een inloopbijeenkomst over de nieuwe aansluiting op de A58. 

Belangstellenden zijn tussen 19.30 uur en 21.00 uur welkom in het stadskantoor.

Binnenkort begint Goes met de aanleg van de tweede op- en afrit op de A58. Deze moet een einde maken aan de files naar de stad tijdens de ochtend- en avondspits.

Eind volgend jaar moeten de eerste auto’s over de nieuwe afslag rijden. De aanleg is één van de onderdelen van het programma Goes Beter Bereikbaar. De kosten van de aansluiting bedragen ongeveer achttien miljoen euro. De landelijke overheid betaalt 8,8 miljoen euro.

Stoomtrein

Goes werkt voor de aanleg samen met Rijkswaterstaat, de provincie, Waterschap Scheldestromen, de Stoomtrein Goes-Borsele (SGB) en de gemeente Borsele.