Waterschap Scheldestromen, provincie Zeeland en Rijkswaterstaat werken samen aan het comfortabeler maken van buitendijks fietsen. Hiervoor investeert het waterschap bijna een miljoen euro in het oplossen van acht knelpunten in de fietsinfrastructuur langs de Ooster- en Westerschelde.

“Door het oplossen van de knelpunten ontstaat een doorgaande buitendijkse fietsroute”, laat een waterschapswoordvoerder weten. Aan de Oosterschelde gebeurt dit bij Gorishoek, Goese Sas, Roelshoek en Huisdijk bij Kats en langs de Westerschelde bij de Paulinapolder, Nummer Eén, Hellegat en Biezelingse Ham.

Op deze locaties wordt de verharding van de onderhoudswegen van het waterschap fietsvriendelijk gemaakt. Daarna worden de nieuwe stukken fietspad opgenomen in het fietsknooppuntensysteem van het Routebureau Zeeland. Het waterschap verwacht dat dit werk eind 2017 klaar is.

Vrijliggend

Volgend jaar legt Scheldestromen ook vrijliggende fietspaden aan tussen Goes en Kattendijke en langs de Korendijk, op de route van Lewedorp naar Nieuwdorp. “Dit kost in totaal 3,4 miljoen euro.”