De gemeente Kapelle gaat als eerste gemeente in Zeeland aan de slag met een actieplan tegen georganiseerde criminaliteit. Dit plan moet medewerkers en bestuurders van de gemeente leren georganiseerde criminaliteit te herkennen en melden.

Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Zeeland West-Brabant ondersteunt gemeenten in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Ook andere Zeeuwse gemeenten investeren hierin de komende jaren.

‘Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat zij wonen in een veilige en integere gemeentelijke samenleving’, aldus een woordvoerder van de gemeente Kapelle in een persbericht.

‘De gemeente moet voorkomen dat wet- en regelgeving kan worden misbruikt. Het mag niet zo zijn dat een gemeente onbewust zaken doet, vergunningen verleent of subsidies verstrekt aan partijen met criminele plannen. Elke gemeente is bovendien verantwoordelijk voor het zorgvuldig beheer van de informatie waarover zij beschikt.’

Het doel van het actieplan is dat medewerkers en bestuurders alert zijn en signalen van georganiseerde criminaliteit herkennen en melden. ‘Om dit te bereiken worden de medewerkers getraind. Ook kijken we naar het delen, beveiligen, bewaren en vastleggen van informatie over de aanpak van georganiseerde criminaliteit.’

Kapelle heeft het plan in samenwerking met het RIEC opgesteld. Op dinsdag 15 november bespreekt de gemeenteraad het. Daarna kan de ambtelijke organisatie verder met de uitvoering ervan.