Waterschap Scheldestromen waarschuwt nogmaals voor slik op de weg in de regio's Beveland en Walcheren.

Het KNMI heeft voor de komende dagen veel regen voorspeld. In combinatie met de rooiwerkzaamheden van de boeren kan dat voor gevaarlijke situaties op de weg zorgen. Door de modder die achterblijft kunnen wegen glad worden. 

Met de campagne ‘Slik op de weg’ probeert het waterschap gebruikers te wijzen op alle gevaren.

Ze vraagt hen in het buitengebied hun snelheid te matigen. In onderling overleg is afgesproken dat de agrariërs de wegen waarop zij hebben gereden schoonmaken.

Melden

Mensen die locaties zien waar dat niet is gebeurd en gevaarlijk zijn kunnen 24 uur bellen met het telefoonnummer 088-2461000.