Vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober houdt vogelvereniging Zanglust haar 52e vogeltentoonstelling sinds de oprichting in april 1964 in het dorpshuis in Rilland.

De vogels worden vrijdagmorgen door drie keurmeesters van de Nederlandse Bond gekeurd. Daarna zijn de dieren vanaf 19.00 tot 22.00 uur te bewonderen. De toegang tot de tentoonstelling is gratis. Op zaterdag is de tentoonstelling open van 14.00 tot 16.00 uur.

De vereniging hoopt dat zich tijdens de expo nieuwe leden en sponsoren melden. “Het ledenbestand vergrijst sterk en vermindert”, vertelt de 71-jarige secretaris Dies Jeremiasse.

“Ook komt het steeds meer voor dat verenigingen geen bestuursleden meer kunnen vinden, waardoor de vereniging opgeheven moet worden. In Rilland proberen we er nog paar jaar aan vast te knopen, hopelijk tot 2019.”

Voorzitter Rien Schout is nu 68 jaar. “In 2019 zou hij veertig jaar lid zijn en ook 35 jaar bestuurslid van Zanglust.” Jeremiasse hoopt in 2019 zijn 55-jarig lidmaatschap te vieren en vijftig jaar secretaris te zijn van Zanglust.