Vanaf volgend jaar neemt de gemeente Reimerswaal de Havendijk in Yerseke onder handen. Dan wordt parkeren hier verleden tijd.

Door de bedrijvigheid, aanwezigheid van toeristen en het vele andere verkeer is de inrichting van het gebied de gemeente al langer een doorn in het oog. "Er is gelukkig nog nooit een ongeluk gebeurd", zegt wethouder Jaap Sinke.

De gemeente Reimerswaal reserveert ruim drie miljoen euro om de Havendijk en omgeving de komende jaren, van de Zaete in het zuiden tot de Julianahaven in het noorden, op te knappen.

Het plan behelst onder meer extra parkeerplaatsen tegen het chronische gebrek hieraan, verbreding van de rijbaan en het voetpad langs de Havendijk, een wandelpromenade en zelfs het dempen van een deel van de Willem Alexanderhaven en het verwijderen van de middendam voor nieuwe parkeer- en aanmeerplaatsen.

Voor het miljoenenproject heeft de gemeente in samenspraak met bedrijven bij de Havendijk en de havenmeester een plan gemaakt. Dinsdag is het in een bijeenkomst voor betrokken bedrijven en andere gebruikers toegelicht. De metamorfose bestaat uit vier fasen en Reimerswaal hoopt de eerste twee in 2017 af te ronden.

Mini-rotonde

Fase één betreft de Korringaweg. Hier wil de gemeente bij een gebrek aan ruimte voor een rotonde een keersluis, een soort mini-rotonde aanleggen, zodat naderend verkeer snelheid moet minderen en vrachtverkeer niet meer hoeft te draaien bij de Zaete. 

In fase twee verdubbelt het aantal parkeerplaatsen op het terrein bij de Havendijk. "Met een strakkere inrichting kunnen we hier van 45 vakken tachtig à negentig parkeerplaatsen maken. Deze uitbreiding compenseert het parkeerverbod voor de Havendijk, want daar zijn nu zo’n 45 parkeerplaatsen."

Straks is op de Havendijk alleen nog laden en lossen toegestaan. De gemeente verwacht dat niet alle aangrenzende bedrijven hier blij mee zijn. "Wellicht komen er tijdelijke vergunningen voor bedrijven."

Het parkeerverbod maakt de weg vrij voor verbreding van de rijbaan en het voetpad. "We willen de rijbaan verbreden van 5,20 meter naar 5,80 meter en het voetpad waar mogelijk vier meter breed maken." Wellicht gaat bij de herinrichting de maximumsnelheid op de Havendijk naar dertig kilometer per uur.

Haven

Het werk voor de eerste twee fasen kost respectievelijk 172.000 euro en 500.000 euro, raamt de gemeente. Ze hoopt hieraan al in februari en maart, als het in de oestersector nog rustig is, te kunnen werken. "Lukt dat niet, dan wordt het wellicht 2018."

Voor fase drie en vier staan grote operaties op stapel. Fase vier is gepland voor 2019 en kost 153.000 euro. Aan fase drie, à 2.265.000 euro, hoopt de gemeente in 2021 te beginnen. Vooral deze fase vergt veel voorbereiding.

Hierin wil Reimerswaal een deel van de Willem Alexanderhaven dempen om extra parkeerplaatsen te creëren. Hier moeten dan honderdtachtig auto’s kunnen staan. Om het verlies aan aanmeerplaatsen te compenseren is het plan de ongeveer zestig meter lange middendam in deze haven weg te halen.

Om het gebied aantrekkelijker te maken voor wandelaars, wil de gemeente hier een wandelpromenade aanleggen, eventueel met de mogelijkheid voor een horecavoorziening. "Hier heb je een mooi zicht op de oesterputten."

Parkeren

In fase vier breidt het parkeerterrein bij de Kijkuit uit van ongeveer honderdzeventig naar tweehonderd parkeerplaatsen. "Het nadeel is dat dit terrein buiten het centrum ligt. We willen dit aantrekkelijker maken met een wandelpaadje tussen de Willem Alexanderhaven en Kijkuit." De parkeerplaatsen liggen nu wat verstopt en het gebied is verrommeld. Dat wil de gemeente ook verbeteren.

Daarnaast kunnen automobilisten hun auto in Yerseke ook kwijt op het parkeerterrein in de Molenpolder, dat zo’n honderdtachtig plaatsen biedt. "Dit blijft voorlopig vrij parkeren."