Het is nog niet duidelijk wanneer de sanering van fosforfabriek Thermphos in Vlissingen-Oost klaar is en hoeveel dit kost. 

"De sanering is een maatschappelijk probleem", stelt de provincie Zeeland vrijdag in een persbericht. "Het provinciebestuur vraagt daarom het Rijk om hulp bij het zoeken naar oplossingen."

Het geld uit de boedel van Thermphos is op, maar zolang het terrein nog niet fosforvrij is, kosten de veiligheidsmaatregelen maandelijks zevenhonderdduizend euro, aldus de provincie.

Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten vrijdag 1,1 miljoen euro vrij te maken om de beheerskosten te kunnen voldoen tot medio januari.

Afronding

Op dit moment is volgens de provincie zo’n 22 procent van het fosforslib verwijderd. De provincie vraagt de aannemer begin december te komen met een plan voor de afronding van de werkzaamheden, inclusief een financiële raming hiervoor.

De provincie is verantwoordelijk voor de veiligheid en daarmee de beheerskosten. Hieronder vallen onder andere kosten voor de brandweer en eerste hulp die 24 uur per dag aanwezig moeten zijn vanwege de aanwezigheid van het gevaarlijke fosfor.

"De kans is groot dat de sanering van Thermphos de mogelijkheden van de provincie overstijgt." Het provinciebestuur vraagt daarom het Rijk om hulp bij het zoeken naar oplossingen.