Minder nieuwe WW-uitkeringen in Zeeland

In de eerste drie kwartalen van 2016 zijn er 6.200 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Zeeland. 

Dat zijn er ruim 1.900 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. "Vooral in de bouwnijverheid daalt het aantal WW-uitkeringen fors", laat het UWV donderdag weten.

Het aantal nieuwe WW-uitkeringen is tot en met september dit jaar lager dan in de eerste negen maanden vorig jaar. Vorig jaar zijn er 8.100 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt. Dit jaar is dit aantal gedaald naar 6.200; een daling van 24 procent. Landelijk daalt het aantal nieuwe WW-uitkeringen met twaalf procent.

WW-uitkeringen

Eind september zijn er in Zeeland 7.400 lopende WW-uitkeringen. Het aantal is in september met honderd gedaald (-1 procent) ten opzichte van vorige maand. Landelijk daalt het aantal lopende WW-uitkeringen eveneens met 1 procent.

Het aantal WW-uitkeringen in Zeeland is op dit moment bijna vier procent lager dan een jaar geleden, een verschil van driehonderd uitkeringen. Landelijk is er een stijging van twee procent. Eind september 2016 zijn er in Nederland 424.300 lopende WW-uitkeringen.

De invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) heeft een structureel verhogend effect op het aantal WW-uitkeringen. De uitstroom uit de WW blijft als gevolg van de Wwz achter.

Bouwnijverheid

Na moeilijke jaren sinds de economische crisis zijn er positieve berichten vanuit de sector bouwnijverheid. Sinds begin 2009 is de werkgelegenheid in de bouw bijna onafgebroken gedaald. In het tweede kwartaal van 2016 nam het aantal banen in de bouw niet verder af.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was de bouwnijverheid in het tweede kwartaal van 2016 de sterkst groeiende bedrijfstak. Bouwondernemers zijn dan ook positief over de orders en verwachte werkgelegenheid. Veel bouwbedrijven voorzien de komende maanden meer personeel aan te nemen.

In het tweede kwartaal van 2016 is het aantal vacatures toegenomen. Er wordt verwacht dat dit aantal nog verder stijgt.

Fors

Dat het met de bouwsector beter gaat is ook te zien aan de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen in de bouw. In Zeeland is dit aantal eind september fors lager dan in januari 2014. Deze afname is sterker dan gemiddeld over alle sectoren.

Eind januari 2014 waren er in Zeeland nog 410 lopende WW-uitkeringen in de bouw. Dit aantal is gedaald naar 220 uitkeringen eind september 2016 (-46 procent). Gemiddeld over alle sectoren is het aantal WW-uitkeringen in dezelfde periode gedaald met dertien procent.

Tip de redactie