Stapelkamp weet nog genoeg te doen in Kapelle

De Kapelse gemeenteraad beveelt burgemeester Anton Stapelkamp aan voor een nieuwe termijn. Stapelkamp is verheugd over zijn voordracht voor een tweede periode. "Het is een leuke baan en mijn vrouw en ik hebben het naar onze zin in Kapelle", vertelt hij.

De eerste ambtstermijn van Stapelkamp loopt af op 25 februari 2017. Naar verwachting is voor het einde van het jaar bekend of Stapelkamp definitief herbenoemd wordt.

Sinds 2011 is Stapelkamp eerste burger in Kapelle en dat wil hij graag blijven. "Het was een groot avontuur voor mijn vrouw en mij om in Kapelle ons leven op te bouwen", blikt Stapelkamp terug. Tot dan had hij vele jaren in Rotterdam gewoond en gewerkt.

"We zijn er heel onbevangen ingestapt en het is erg prettig gebleken om naar Kapelle te komen. Het glazen huis is meegevallen. We hebben weinig het gevoel bekeken te worden, in Kapelle word je juist erg vrijgelaten. Het is hier heel ontspannen."

Als zijn herbenoeming definitief wordt, zijn er genoeg zaken waarvoor Stapelkamp zich wil inzetten, weet hij al. Zo vindt hij het belangrijk Kapelle beter op de kaart te zetten als toeristische gemeente. Volgende maand komt hierover een visie naar buiten voor de gemeente.

"We hebben er een jaar aan gewerkt en zijn er trots op. De gemeenteraad kan straks kiezen hoe hoog ze de ambities wil inzetten en welke middelen ze daarvoor beschikbaar stelt. Het moet tot de mogelijkheden behoren om de komende vijf jaar tien tot vijftien procent meer toeristen te trekken. Dat betekent zo’n half miljoen aan inkomsten en dat is ook goed voor de werkgelegenheid."

Erfgoed

Daarnaast zou de burgemeester het Franse erfgoed in de gemeente graag beter zichtbaar maken. Stapelkamp heeft ook Toujours Kapelle bedacht. Deze jaarlijkse week vol activiteiten die de Franse Slag van mei 1940 herdenken en de vrijheid en band tussen Kapelle en het Franse Orry-la-Ville vieren, vond in mei voor de vierde keer plaats.

Bij zijn benoeming in 2011 tot burgemeester van Kapelle was één van de hoofdopdrachten voor Anton Stapelkamp het dualisme in de gemeente verbeteren. Als Stapelkamp wordt herbenoemd wil hij hieraan verder werken. “De gemeenteraadsleden zijn zich al veel meer bewust van hun mogelijkheden”, vindt hij.

Ten tijde van de samenstelling van de vertrouwenscommissie in juli vertelde voorzitter Bas Pors dat het dualisme de laatste jaren al beter uit de verf komt in Kapelle. 

In 2002 is in Nederland de Wet dualisering gemeentebestuur ingevoerd. Die wet scheidt de rollen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders: het college bestuurt en de raadsleden controleren het bestuur. Deze scheiding moet de politiek transparanter en daarmee aantrekkelijker maken. 

Consequenties

"Burgemeester Stapelkamp heeft veel uitgezocht voor het dualisme en protocollen uit elkaar getrokken", lichtte Pors afgelopen zomer toe. "En waar de gemeenteraadsleden vroeger vooral alleen achteraf ja zeiden bij besluiten, zitten we nu meer vooraan bij trajecten."

Stapelkamp zegt graag te willen blijven in Kapelle om onder meer de ambtelijke organisatie sterker te maken. "Het is voor de kwaliteit goed om meer over de lange termijn na te denken en op hoofdlijnen visies voor de toekomst te maken", stelt Stapelkamp.

"We moeten bijvoorbeeld nadenken over wat voor soort gemeente we willen zijn. Natuurlijk willen we dicht bij de burger staan, maar verder is er nooit veel over nagedacht."

De gemeente moet bijvoorbeeld inspelen op de vergrijzing en krimp, vindt Stapelkamp. "Moeten we over tien, twintig jaar nog bestaan als gemeente Kapelle? En als we zelfstandig blijven, wat vraagt dat dan van onze organisatie? We moeten de consequenties van keuzes doordenken. Een burgemeester heeft in dit soort zaken een stimulerende rol en ik denk dat ik de discussie hierover heb aangezwengeld."

Tip de redactie